Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Oczekujemy od Rzecznika Praw Obywatelskich podjęcia konstruktywnych konsultacji z PZD" - 11.03.2016


Wałbrzych, 10 marca 2016 r.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Pan Adam Bodnar


Wystąpienia Pana skierowane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w których podważa pan legalność regulacji prawnych odnoszących się do zamieszkiwania i samowoli budowlanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych wywołały już wiele złego wśród wszystkich działkowców w Polsce, którzy użytkują działki zgodnie z ustawą o rod, statutem PZD i regulaminem ROD.

Środowisko działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Podzamcze" w Wałbrzychu jest oburzone i zaniepokojone Pana sugestiami dotyczącymi zmiany przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, które zmierzają do akceptacji bezprawnie wybudowanych domów mieszkalnych na terenach ROD i zalegalizowania zamieszkiwania na działkach. Działkowcy doświadczeni przez ponad 25 lat wieloma atakami władzy na Polski Związek Działkowców, które zmierzały do likwidacji ogrodów działkowych, inicjatywę Pana odbierają nie inaczej, jak zamach na ustawę o rod, a tym samym na prawa działkowców do korzystania z działek rodzinnych. Usankcjonowanie bezprawia tych, którzy prawo mają za nic, a także szkodzą działkowcom, doprowadzi do tego, że inni działkowcy zaczną zabudowywać działki domami a ogrody działkowe zamienią się w osiedla mieszkaniowe.

W naszej ocenie rodzinne ogrody działkowe są dla ludzi tego potrzebujących, a nie do zamieszkiwania i budowania domów. Pana inicjatywa jest przeszkodą dla działkowców szanujących prawo, skoro identyfikuje się Pan z grupą ludzi rażąco łamiących prawo i ignorujących prawa normalnych działkowców. Nie do zaakceptowania jest Pana uzasadnienie do zmiany przepisów art. 13 ust. 3 i 42 ustawy o rod, ponieważ ma ono doprowadzić do uwłaszczenia nieruchomości na rzecz łamiących prawo, a działkowców , którzy prawo przestrzegają do wyrugowania z terenów ogrodów. Kto zechce uprawiać działki w sąsiedztwie rozpanoszonych właścicieli domów? Kto zechce ponosić koszty utrzymania infrastruktury ogrodowej eksploatowanej w głównej mierze przez tych, którzy będą zamieszkiwać na działkach. Wszystkie te uciążliwości doprowadzą do dalszych zmian ustawy o rod i wreszcie do zamiany ogrodów na tereny mieszkaniowe.

Tak działkowcy postrzegają przyszłość ogrodów działkowych, gdyby Pana sugestie chroniące interesy osób łamiących prawo w rod zostały uwzględnione.

Obawy działkowców co do losów ustawy, która powstała z inicjatywy obywatelskiej są uzasadnione, zważywszy że podważa ją Pan tylko i wyłącznie na podstawie oskarżeń Polskiego Związku Działkowców przez stowarzyszenia, które nie prowadzą żadnego ogrodu działkowego a jedynie występują jako „adwokaci” osób żerujących na ustawie o rod i na ogrodach. Działkowcy chyba nie mylą się w swej ocenie co do Pana intencji wyrażonych w wystąpieniach do Ministrów Infrastruktury i Budownictwa oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skoro w tak ważnej sprawie jak ustawa o rod pominął Pan Polski Związek Działkowców, który jest reprezentantem 1200000 działkowców.

Oczekujemy od Rzecznika Praw Obywatelskich podjęcia konstruktywnych konsultacji z Polskim Związkiem Działkowców, w którym funkcjonuje 95 % rodzinnych ogrodów działkowych w kraju.

 

Do wiadomości:

  1. Minister Infrastruktury i Budownictwa.
  2. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  3. Polski Związek Działkowców Krajowa Rada.
  4. Okręg Sudecki PZD.

 

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ CAŁY LIST

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.