Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Oczekuję od naczelnych organów Państwa poszanowania praw działkowców" - 11.03.2016

                    

Szanowny Pan 

dr Adam BODNAR

Rzecznik Praw ObywatelskichSzanowny Panie Rzeczniku

W Pana wystąpieniach do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej staje Pan w obronie grupy ludzi, nieprzestrzegającej prawa, która wbrew prawu wybudowała ponadnormatywne domy na działkach, mieszka w nich, niszczy infrastrukturę ogrodową - drogi, zwiększa koszty eksploatacji urządzeń w ogrodach, produkuje zwiększone ilości śmieci, za które płacą wszyscy działkowcy. Grupy te walczą o zalegalizowanie swojego bezprawia. Pisze Pan, że „Osoby, które na stałe mieszkają na działkach, mogą stracić do nich prawo i być eksmitowane bez prawa do lokalu socjalnego. Według Pana ma to związek z działaniami Polskiego Związku Działkowców, który chce sankcji za stojące na działkach nielegalne budowle i zamieszkiwanie w nich. Nie interesuje Pana, co ma do powiedzenia w tej sprawie ponad milionowa rzesza działkowców, których reprezentuje Polski Związek Działkowców. To właśnie nasz Związek powinien być dla Pana Rzecznika partnerem do rozmów, zanim podejmie Pan jakiekolwiek działania, wokół ustawy, która z naszej działkowców inicjatywy powstała. Odwołuję się do przysięgi:

„Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich dochowam wierności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, będę strzec wolności i praw człowieka i obywatela, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości. Ślubuję, że powierzone mi obowiązki wypełniać będę bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością, że będę strzec godności powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy prawnie chronione”.

Grupę osób obdarza Pan bezkrytycznym zaufaniem, a kilka milionów działkowców z rodzinami jest przez Pana lekceważonych. Czy Pan, jako Rzecznik Praw Obywatelskich preferuje taki wymiar społeczeństwa obywatelskiego, bez sprawdzenia wiarygodności działkowych uzurpatorów?

Szanowny Panie Rzeczniku  

Oczekuję od naczelnych organów Państwa poszanowania praw działkowców - także obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. My działkowcy mamy dobrą nową ustawę ogrodową i najbliższy czas, jako działkowiec chcę przeznaczyć na rozwój ogrodów, a nie na prowadzenie zbędnej walki.  

Zamieszkiwanie w ogrodach działkowych to trudny problem, który nie pojawił się wczoraj. Istnieje od wielu lat, ale jego znikomy wymiar, a przede wszystkim brak jakichkolwiek działań odpowiedzialnych za to instytucji państwowych sprawił, że PZD wciąż nie może uznać go za rozwiązany. Dotychczas nikt nie skrzywdził żadnej rodziny, która z przyczyn materialnych zamieszkała w ogrodzie, łamiąc w tym względzie obowiązujące prawo. To nie ustawa jest przyczyną tego stanu rzeczy. Nie mogę się zgodzić z wynikami kontroli Najwyższej Izby Kontroli w ogrodach działkowych, to organy państwa nie spełniają w tym zakresie swoich obowiązków wobec obywateli. Nie należy traktować mieszkania na działce, jako rozwiązanie problemu – bo mają gdzie mieszkać - nie mamy w Polsce bezdomnych.

Błędne jest też przekonanie, iż sprawa ma wymiar szerszy. Sytuacja zamieszkiwania w ROD dotyczy jedynie 1,02% spośród miliona działkowców. Dlatego jest całkowicie niezrozumiałe, dlaczego organ, jakim jest Rzecznik Praw Obywatelskich, nie opiera się na faktycznych danych dotyczących skali tego problemu?

  Sądzę, że Pan Rzecznik stoi na straży praw obywateli, a nie podważa naszą legalną przez Sejm podjętą ustawę dotyczącą ogrodów działkowych.

Proszę o wycofanie nieuzasadnionego wniosku podważającego konstytucyjność ustawy o ogrodach działkowych – organizacji o charakterze społecznym. 

Od Rzecznika Praw Obywatelskich oczekuję wyważenia swoich działań i dostosowania do skali rzeczywistego problemu. Uznaję, bowiem, że wywołany szum medialny wpływa na dalszy rozwój wywołanego przez polityków podziału społeczeństwa polskiego, – co jest zjawiskiem nie do zaakceptowania.

                                                                                         

Z wyrazami szacunku

Eugeniusz Rabuski

ROD „Nad Grzepnicą” w Policach

 

Do wiadomości:        

1. Krajowa Rada PZD                                                                                  

2. Okręgowy Zarząd w Szczecinie                                                          

 

Police, dnia 10-03-2016 roku

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio