Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

List Delegatury Rejonowej w Bielsku-Białej do Rzecznika Praw Obywatelskich - 10.03.2016


Bielsko Biała dnia 9 marca 2016r.


Rzecznik Praw Obywatelskich

Pan dr Adam Bodnar

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

Po zapoznaniu się z Pana pismem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zamieszkiwania na działkach oraz ponadnormatywnego budownictwa w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Delegatura Rejonowa Polskiego Związku Działkowców w Bielsku Białej stanowczo sprzeciwia się tym, że Pan stoi po stronie niewielkiej grupki pseudo działkowców stowarzyszenia ROD „Forsycja" w Poznaniu, którzy zwrócili się do Pana o pomoc w zalegalizowaniu swoich domów do celów mieszkalnych. Działkowcy Podbeskidzia stoją na stanowisku, że ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku w pełni zabezpiecza nasze oczekiwania. Działki są przede wszystkim do rekreacji, wypoczynku, uprawy roślin i owoców na własne potrzeby. Nie możemy dopuścić do tego żeby ogrody zostały przekształcone w osiedla do zamieszkiwania. Ta mała grupka pseudo działkowców z ogrodu „Forsycja" najpierw wybudowała nie zgodnie z wszelkimi przepisami swoje domy a teraz zwracają się do Pana z prośbą o pomoc w zalegalizowaniu tychże domów.

Możemy stwierdzić, że część działkowców mieszkających na działkach posiada własne mieszkania w budynkach wielorodzinnych i albo wynajmują je obcym osobom robiąc na tym inters albo w mieszkaniach zamieszkują dzieci a rodzice wyprowadzają się na działki. Wśród tych są również i tacy, którzy z różnych przyczyn stracili swoje mieszkania. Tym osobom trzeba pomóc jednakże od tego są gminy żeby im zabezpieczyć mieszkania socjalne.

Apelujemy do Pana o pomoc w wyegzekwowaniu zapisów ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku dotyczących zakazu zamieszkiwania i ponad normatywnej zabudowy.

Delegatura Rejonowa PZd w Bielsku - Białej

 

LIST

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio