Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Prezydium OZ Śląskiego pisze do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ponadnormatywnych altan i zamieszkiwania w ROD - 10.03.2016


Pan Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury i Budownictwa

 

Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD

 

Szanowny Pani Ministrze,

Jako przedstawiciele działkowców Polskiego Związku Działkowców – Okręgu Śląskiego w Katowicach pragniemy poinformować, iż z ogromnym niepokojem przyjęliśmy apel skierowany do Pana Ministra przez Pana Rzecznika Praw Obywatelskich, wynikający z inicjatywy Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów oraz Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych „Forsycja” w sprawie pomocy dla osób zamieszkujących tereny rodzinnych ogrodów działkowych.

W naszej ocenie problem został nagłośniony nie przez osoby zmuszone do zamieszkania na działkach rodzinnych z powodu ubóstwa i braku innego lokum, lecz przez osoby zamożne 
i sprytne, które na swoich działkach pobudowały bogate wille często kilkakrotnie przekraczające dopuszczalne 35 m2. Osoby te bardzo często pozostają w konflikcie 
z Zarządami ogrodów, kwestionując wszelkie inne ich działania, obecnie zaś czynią wszystko po to, aby dla zasady uniknąć dostosowania tychże budynków do norm przewidzianych w prawie związkowym i budowlanym.

Działania Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów oraz Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych „Forsycja” z Poznania wynikają wyłącznie z problemu budowy ponadnormatywnych altan w ogrodach, z którym społeczność działkowa zmaga się już od początku swojego istnienia.

Problem ponadnormatywnych altan nigdy nie był zaniedbywany w Polskim Związku Działkowców. Od wielu lat jednostki terenowe Polskiego Związku Działkowców podejmują działania przeciwko rozbudowy ponadnormatywnych altan. Powoływane są komisje problemowe i rozstrzygane postępowania, które są szczególnie trudne. Osoby, które zamierzają altanę rozbudować do rozmiarów ponadnormatywnych, zazwyczaj nie przedstawiają Zarządowi prawdziwych informacji w tym zakresie na etapie budowy, choć jest to ich obowiązkiem. Postępowania sądowe inicjowane są po wielu próbach nakłaniania takich działkowców do usunięcia naruszenia i bez winy Polskiego Związku Działkowców trwają od kilku miesięcy do kilku lat. Trudności w wyegzekwowaniu stosowania przepisów zakazujących budownictwa ponadnormatywnego powoduje osłabienie ich oddziaływania na innych członków działkowej społeczności a także frustrację osób, które z tym problemem się zmagają.

Jako przedstawiciele tej zdecydowanie większej grupy działkowiczów, która od lat stosuje się do przepisów prawa i pragnie w spokoju korzystać ze swoich działek rodzinnych, wyrażamy nadzieję, że uda się z zaistniałej sytuacji wyciągnąć prawidłowe wnioski i wspólnie podjąć takie działania, które doprowadzą do eliminacji tego niepożądanego zjawiska społecznego, jakim jest budowa ponadnormatywnych altan na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych.

 

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD


LIST

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio