Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

List otwarty działkowców ze Szczecina do Rzecznika Praw Obywatelskich - 09.03.2016

Skierowanie szeroko zakrojonych dywagacji prawnych do Ministra Infrastruktury oraz Ministra Rodziny Pracy i Spraw Socjalnych, sugerujących podjęcie inicjatywy legislacyjnej, w celu zmiany ustawy o ROD,  pod kątem spełnienia warunku poprawności zapisów ustawy rzekomo w obronie własności działkowca, jest ciosem wymierzonym przeciwko wszystkim działkowcom.

Ustawa przyjęta z woli Parlamentu, w oparciu o inicjatywę obywatelską, zaledwie po 2 latach jej funkcjonowania zostaje podważana – w czyim jest to interesie?

Czy ogrody działkowe i działkowcy, naprawdę nie mogą liczyć na chwilę spokoju, który pomógłby uporządkować wiele spraw i dlaczego zmuszani jesteśmy do  ciągłej mobilizacji w walce o pryncypia, to jest dobre prawo, chroniące dorobek i zdobycze ponad wiekowego ruchu społecznego.

Ustawa o ROD, wypracowana z trudem w długich sporach Parlamentarzystów, prawników, samorządów oraz poprzedzona wieloma opiniami najwyższych czynników państwowych, przyjęła taki kształt, jaki został uważany za optymalny i godzący wszystkie strony zainteresowane.

Ale oto znajduje się przyczyna do podważenia jej przepisów. Niewielka grupa poznańskich działkowców, zamieszkujących na działkach – czego nigdy nie wolno było robić, dała asumpt Rzecznikowi Praw Obywatelskich do zajęcia się sprawą.

Trudno odmówić Rzecznikowi Praw Obywatelskich racji, gdy staje po stronie pokrzywdzonych przez los, ale to nie może odbywać się kosztem setek tysięcy innych działkowców. Ratując niewielką grupę, można stracić, to co najważniejsze – dobrą ustawę o ROD. Dotknęłoby to wszystkich działkowców funkcjonujących na podstawie tej ustawy.

Znamiennym jest fakt, że w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich, przytacza się liczby, powołuje się na raport NIK i Trybunał Konstytucyjny, przedstawia się obraz wypaczony i to ma zmierzać do zmian legislacyjnych. W jakim kierunku miałyby być te zmiany przeprowadzone? Prawne legalizowanie zamieszkiwania w altanach, w sytuacji gdy ogrody nie spełniają nawet elementarnych warunków w tym zakresie, a także ochrona własności tych działkowców, którzy wybudowali altany niezgodnie z prawem, byłoby pomieszaniem pojęć prawa i bezprawia.

Polski Związek Działkowców, jawi się w wystąpieniu do Ministra Infrastruktury jako ten podmiot, który masowo chce wyrzucać mieszkających. Skąd takie dane czerpie Rzecznik Praw Obywatelskich, bo chyba nie ze źródła podstawowego, jakim jest PZD.

W liście od Ministra Infrastruktury podaje się półprawdy. Informacje zaczerpnięte pochodzą od protestujących przed ratuszem w Poznaniu i działkowców ogrodu „Forsycja”.

Ale na Boga, to nie jest to źródło, na którym można bezkrytycznie opierać swoje prawne rozmyślania.

Niepokoić musi, stosunek RPO do tego problemu, który od razu wyciąga daleko idące wnioski, zmierzające do zmiany przepisów ustawy.

W PZD nikt nikogo nie pozbawia majątku, nikt też nikogo nie wyrzuca na bruk. Problem jednak jest o zasięgu marginalnym i tym powinny zająć się samorządy i państwo. Z tej jednak strony, inicjatywy w kierunku rozwiązania problemu, jak na razie nie widać.

Pomoc Rzecznika Praw Obywatelskich powinna zmierzać w kierunku wzmocnienia ogrodów, uporządkowania spaw bez szkody dla całej społeczności działkowców w kraju.

Samo rozwiązanie prawne, nie rozwiążą problemu, jeżeli nie pójdzie za tym rzeczywista pomoc dla tych, którzy jej potrzebują, a tego w liście Rzecznika do Ministra Infrastruktury trudno się doczytać.

Obecne prawo działkowe jest dobre. Należy go egzekwować rozważnie i stopniowo, stwarzając warunki dla potrzebujących, a nie wykorzystujących ogrody i prawo do życia kosztem innych.

Skala problemu zamieszkiwania i ponad normatywów, nie jest taka, jaką przedstawiono na przykładzie okręgu poznańskiego. W każdym przypadku należy odrzucić tych pseudo mieszkających i szukać rozwiązania w stosunku do tej niewielkiej grupy faktycznie bezdomnych, bez potrzeby zmiany obecnej ustawy.

                                                  

Do wiadomości:

  1. Minister Infrastruktury
  2. Minister Rodziny Pracy i Spraw Socjalnych
  3. Krajowa Rada PZD

 

Z wyrazami szacunku

Działkowcy ze Szczecina

Załącznik plikowy do pobrania

dzialkowcy_ze_Szczecina.pdf

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio