Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Pana wystąpienie oburza nas działkowców" - 09.03.2016

 

Piła, dnia 7 marca 2016 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich

dr Adam Bodnar Aleja Solidarności

77 00-090 Warszawa

 

 

Szanowny Panie Rzeczniku,


Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Pod Lipami w Pile informuje, że zapoznał się z Pana wystąpieniami do Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Pani Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz z artykułem z Gazety Prawnej z dnia 5 marca 2016 roku.

Pana wystąpienia dotyczą problemów działkowców zamieszkujących w altanach ponadnormatywnych przez nich pobudowanych z naruszeniem prawa. O udzielenie im pomocy zwróciło się do Pana Rzecznika Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych "Forsycja" , które nie prowadzi żadnego ogrodu działkowego w Poznaniu i Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów. Piszemy do Pana, bo jesteśmy z ogrodu położonego w Północnej Wielkopolsce, który powstał w 1979 roku. Działkowcy naszego ogrodu przestrzegają przepisów a przede wszystkim ustawy o ROD z 2013 roku. Jej zapisy zapewniają bezpieczeństwo prawne nam działkowcom i ogrodom. Dla nas działkowców działka to miejsce aktywnego wypoczynku i miejsce gdzie realizujemy swoje hobby. Poprzez swoją pracę przywracamy tereny zdegradowane społeczności lokalnej i przyrodzie, a ogród działkowy jest zorganizowaną całością, w którym działkowcy przestrzegają przepisów ustawy o ROD. Nie budują willi i w nich nie zamieszkują.

Pana wystąpienie do Ministra Infrastruktury w obronie działkowców, którzy nie przestrzegają przepisów dotyczących zagospodarowania działki i ogrodów działkowych zapisanych w ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2013 roku, ustawie Prawo budowlane oraz Regulaminie ROD oburza nas działkowców. Niezrozumiała jest dla nas oraz prośbą Pana Rzecznika skierowana do Ministra Infrastruktury o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych w celu zapewnienia obywatelom ochrony prawnej. A co z zapisami Konstytucji RP, że obywatele są równi wobec prawa ? Takie Pana
wystąpienie w obronie działkowców, którzy za nic mają przepisy ustawy o ROD jest akceptacją samowoli budowlanej.

Informujemy Pana, że problem zamieszkiwania w ogrodach występuje od wielu lat, ale zawsze Polski Związek Działkowców informował działkowców zgodnie z zapisami w obowiązujących ustawach, że zamieszkiwanie w altanach oraz budowa altan ponadnormatywnych jest zakazane.

Uważamy i liczymy, że w sprawach dotyczących problemów działkowców Pan Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci się do naszego Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców, który od wielu lat bardzo dobrze reprezentuje nas działkowców i broni naszych praw i interesów.


ROD "Pod Lipami" w Pile

Załącznik plikowy do pobrania

Pod_Lipami_-_calosc.pdf

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.