Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

List OZ w Częstochowie do Rzecznika Praw Obywatelskich - 07.03.2016


Częstochowa  04.03.2016

 

 

Rzecznik  Praw  Obywatelskich                      

dr  Adam  Bodnar

 

Szanowny  Panie  Rzeczniku.

 

Członkowie  Okręgowego  Zarządu  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  po  zapoznaniu  się  z  Pana  wystąpieniem  do Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  oraz  Ministra  Rodziny  Pracy  i  Polityki  Społecznej  dotyczącym  regulacji  prawnych  zamieszkiwania  i  budownictwa  na  działkach  w rodzinnych  ogrodach  działkowych  wyrażają   swoje  oburzenie.

Sprawowany  przez  Pana  Urząd  obliguje  do  rzetelnej,  popartej    konsultacjami  ze  wszystkimi  zainteresowanymi  stronami  oceny  zjawiska.  Ustawa o  rodzinnych  ogrodach  działkowych   przyjęta  w  dniu  13  grudnia  2013  roku  była  wynikiem  obywatelskiej  inicjatywy  ustawodawczej  popartej  przez  prawie  milion  rodzin,  którzy  swoim  podpisem  utożsamiają  się  z  zawartymi  w  ustawie  rozwiązaniami  prawnymi  pielęgnującymi  ponad  100  letnią  historię  i  ideę  ogrodnictwa  działkowego  w  Polsce.  Ustawa  ta  została  prawie  jednogłośnie  przyjęta  przez  obie  izby  polskiego  parlamentu.

Pana  inicjatywa w  tej  sprawie  daje  nam  podstawy  do  osądu,  że  w  sposób  jednostronny  zdołał  Pan  sobie  wyrobić  opinię  na  temat  zamieszkiwania  i  budownictwa  ponadnormatywnego  na  działkach  na  podstawie  doniesień  osób,  które  w  rzeczywistości  złamały  przyjęte  przez  Sejm  Rzeczpospolitej  rozwiązania  prawne  w  tym  zakresie.  Zdajemy  sobie  sprawę,  że  Pana  intencja  powinna  mieć  na  celu  dogłębne  zbadania  sprawy  jednak  przyjęta  forma,   odbiega  od  standardów  i  jest  pustym  frazesem  w  realnym  wykorzystaniu  konsultacji  społecznych  jako  instrumentu  działania  organu  władzy  publicznej  jakim  jest  niewątpliwie  Pana  Urząd.

Okręgowy  Zarząd  uznaje,  że  Polski  Związek  Działkowców,  jako  reprezentant  prawie  milion  członków  naszego  stowarzyszenia  jest  społecznym  partnerem  we  wszystkich  sprawach,  dotyczących  funkcjonowania  rodzinnych  ogrodów  działkowych  i  winien  występować  przy  konsultacjach  i  opiniowaniu inicjatyw  związanych  z  funkcjonowaniem  ogrodów  działkowych w  Polsce,  jako  jej  prawny  reprezentant.


Okręgowy Zarząd PZD w Częstochowie 


ZOBACZ PISMO


Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio