Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

List Prezydium OZ Podkarpackiego do Rzecznika Praw Obywatelskich - 04.03.2016

 
Rzeszów, 23.02.2016 r.
 
 
Rzecznik Praw Obywatelskich
Pan dr Adam Bodnar
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa
 
 
Prezydium Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD wyraża stanowczy sprzeciw wobec wystąpień działkowców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Ogrodów Działkowych „Forsycja” w Poznaniu, użytkujących działki na terenie ROD im. K. Marcinkowskiego.
 
Od początku istnienia ogrodnictwa działkowego wykluczona była możliwość zamieszkiwania w altanach w ogrodach działkowych. Zamieszkiwanie stało w oczywistej sprzeczności z funkcją rekreacyjno-wypoczynkową i uprawową działek. Obowiązująca obecnie ustawa dopuszcza budowę altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, a postępujący rozwój techniczny powoduje, że ogrody działkowe inwestują w budowę instalacji energetycznych, oświetleniowych, wodociągowych oraz kanalizacji. Wyposażone w dostosowaną do potrzeb XXI wieku infrastrukturę techniczną ogrody działkowe mają przede wszystkim służyć podniesieniu standardów wypoczynku i rekreacji użytkowników działek.
 
Nasilający się obecnie problem zamieszkiwania na działkach związany jest  z głoszonymi przez niektóre środowiska polityczne hasłami, obiecującymi działkowcom powszechne uwłaszczenie. Wśród niektórych działkowców, szczególnie podatnych na tego typu manipulację, zaczęło pojawiać się przekonanie, że wkrótce wszystko to, co znajduje się na działkach (w tym także grunt), stanie się ich własnością. Stąd też na działkach zaczęły wyrastać budynki kilkakrotnie przewyższające dopuszczalną przepisami powierzchnię zabudowy, które trudno nawet nazwać altanami ogrodowymi. Ich właściciele świadomie inwestowali w te kosztowne budowle, zakładając już na samym początku, że będą w nich zamieszkiwać  - bo przecież wkrótce będą i tak „na swoim”. Dodatkowo utwierdza ich w tym przekonaniu fakt niezgodnego z prawem meldowania przez niektóre urzędy na terenach ogrodów takich „działkowców” na pobyt stały. 
 
Dlatego też osoby te wyrażają swoje wielkie oburzenie z faktu, iż Stowarzyszenie Ogrodowe PZD stosuje wobec nich przepisy zakazujące pełnienia funkcji w organach stowarzyszenia w ROD, pozbawiania członkostwa w Związku aż do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej. Zdaniem tych „pseudodziałkowców” to PZD powinien dostosować przepisy do ich wymagań, bowiem ich nie dotyczą przepisy obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
 
Uciążliwości związane z całorocznym zamieszkiwaniem na działkach dotykają większości działkowców, którzy domagają się poszanowania ich prawa do niczym nie zakłóconego wypoczynku i korzystania z podstawowych funkcji działek rodzinnych w ogrodach działkowych. Nie mogą akceptować działań garstki osób świadomie łamiących przepisy i uważających się za poszkodowanych przez Polski Związek Działkowców.
 
Prezydium Okręgowego Zarządu Podkarpackiego występujące w imieniu podkarpackich działkowców w pełni popiera podjęte przez Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu kroki mające na celu rozwiązanie sprawy ogrodu, który wskutek działań grupki wichrzycieli stał się faktycznie osiedlem mieszkaniowym. Na terenie działania naszego Okręgu nie spotykamy się z przypadkami zamieszkiwania na działkach i budownictwa ponadnormatywnego w ogrodach. Jednakże będąc członkami jednej rodziny działkowej uważamy za swój obowiązek wystąpienie do Pana z wnioskiem o wzięcie w obronę tej części społeczności działkowej, która jest poszkodowana działaniami osób z premedytacją łamiących prawo.
 
Prezydium OZP PZD w Rzeszowie
 
 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio