Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko Prezesów ROD z Województwa Świętokrzyskiego ws. budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach w ROD - 04.03.2016

Ostatnio z rozgłosem wrócił trudny temat budownictwa ponadnormatywnego na terenach ROD i związanego z tym zamieszkiwania w ogrodowych altanach. Niestety jest to zagadnienie, które godzi w dobry wizerunek działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych i Związku. Działania garstki nieuczciwych osób niosą za sobą bardzo negatywne konsekwencje dla całej działkowej społeczności. Najbardziej oburzające jest jednak to, że ludzie świadomie łamiący przepisy stawiają samych siebie w roli poszkodowanych i prześladowanych przez Polski Związek Działkowców prawych obywateli.

Najlepszym przykładem podobnej obłudy wykazała się ostatnio grupa poznańskich „działkowców”, którzy złożyli na ręce Rzecznika Praw Obywatelskich pismo z prośbą o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego właśnie w sprawie zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego na działkach w ROD. To właśnie ci, którzy pobudowali na działkach domy, wyprowadzając się ze swych mieszkań w blokach i dobrze na tym procederze wychodząc, starają się teraz pokrętnie dowieść nie tylko swej niewinności, ale i rzekomych złych intencji PZD.

Należy mieć świadomość, że przepisy w sprawie altan budowanych na terenie ROD nigdy nie dopuszczały by ich powierzchnia użytkowa przekraczała 35 m². W każdej kolejnej ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych istniał przepis zabraniający zamieszkiwania na terenie działki. Dodatkowo dopuszczalna powierzchnia altanek określana była również w przepisach prawa budowlanego. Działkowcom stale przypomina się o tych parametrach w publikowanych biuletynach, artykułach, podczas szkoleń czy walnych zebrań, gdyż ich przekroczenie to najzwyklejsze w świecie łamanie przepisów. Ludzie wznoszący na działce budowle przekraczające nierzadko i 70 m² są tego zupełnie świadomi. Perspektywa zwolnień podatkowych obowiązujących na terenach ogrodów oraz korzyści finansowe płynące z wynajmu pozostawionego mieszkania są jednak bardzo kuszące. Trzeba to jasno podkreślić – proceder taki nie ma nic wspólnego z rodzinami, które zmuszone bardzo ciężką sytuacją życiową decydują się na przeprowadzkę do małej, najczęściej nieogrzewanej altanki. Takim ludziom bezwzględnie należy pomóc przy udziale powołanych do tego instytucji państwowych. Ludzi, którzy godzą w wizerunek ogrodów wyróżniają altany przypominające pałacyki i dobre samochody na podjeździe. To z tymi pseudo-działkowcami należy walczyć.

Oprócz niszczenia dobrego wizerunku ROD, ludzie ci przyczyniają się również do znacznego zwiększenia kosztów funkcjonowania swoich ogrodów, które pokrywane są przecież solidarnie przez wszystkich działkowców. Opłaty za wodę, prąd elektryczny, wywóz śmieci w skali roku zwiększają się przez stale zamieszkujące w ROD osoby kilkakrotnie. Swoista odpowiedzialność za łamanie przepisów spoczywa więc w ten sposób na całej działkowej społeczności.

Polski Związek Działkowców zawsze był, jest i będzie stanowczo przeciwny takim praktykom i nawołuje do ich piętnowania. Niedopuszczalnym jest, by gromadka osób w imię swych partykularnych interesów ustawicznie łamiąca prawo i narażająca na szwank wszystkich działkowców – stawiała siebie w roli ofiar, którym próbuje się zabrać dach nad głową. Nie możemy godzić się na podobne, cyniczne praktyki i zachowanie. Należy z całą stanowczością uświadamiać szersze grono odbiorców o prawdziwym podłożu tej strony problemu zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego w ROD. Prezesi ROD z województwa świętokrzyskiego wyrażają tym samym swoje poparcie dla działań Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu, który odpowiedział swym pismem do Rzecznika Praw Obywatelskich. Stajemy po stronie przepisów prawa i jego przestrzegania i nie pozwolimy na obarczanie Polskiego Związku Działkowców odpowiedzialnością za bezprawne działania ludzi nie rozumiejących idei ogrodnictwa działkowego. Pragnęlibyśmy, aby odpowiednie instytucje państwowe wspierały nas wszystkich w tych działaniach. Dopiero bowiem wspólne, jasne stanowisko i konsekwentne działania pozwolą na rozwiązanie tego trudnego problemu i doprowadzenie stosunków w niektórych rodzinnych ogrodach działkowych do normalności i stanu zgodnego z prawem.

 

Prezesi ROD z Województwa Świętokrzyskiego


ZOBACZ STANOWISKO

                                                          

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio