Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narady informacyjno - szkoleniowe prezesów zarządów ROD i przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD na terenie Delegatury Rejonowej w Gliwicach - 04.03.2016

W dniach 23 – 26 lutego br. w okręgu śląskim odbyły się narady informacyjno – szkoleniowe prezesów zarządów ROD i przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD, podczas których uczestnicy zapoznali się z bieżącą sytuacją PZD i przepisami Związku.

25 lutego 2016.r odbyła się narada informacyjno - szkoleniowa z prezesami zarządów ROD i przewodniczącymi Komisji Rewizyjnych ROD z terenu Pyskowic, Toszek oraz gminy Zbrosławice, a 26 lutego 2016.r z terenu miasta Knurowa i gminy Gierałtowice. Z kolei w dniach 23 i 24 miała miejsce narada dla prezesów zarządów ROD i przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD z terenu Gliwic.

Głównymi tematami tych narad było omówienie wytycznych w sprawie przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych ROD oraz statutu PZD, regulaminu ROD i uchwał KR PZD. Uczestników szkolenia zapoznano także z pracami związanymi z art.76 ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. prowadzonymi przez OZ Śląski oraz ogólnej sytuacji w OZ i Związku.

Ponadto dokonano omówienia nowego Regulaminu Komisji Rewizyjnych ROD, wytycznych KKR i projektów protokołów z przeprowadzanych kontroli finansowych, kontroli działalności zarządu ROD oraz sporządzania sprawozdań ze swojej działalności.

Kierownik delegatury zapoznał uczestników narady z bieżącą pracą Delegatury rejonowej w Gliwicach, przygotowaniami do zebrań sprawozdawczych, szkoleniami.

Delegatura Rejonowa w Gliwicach szczególną uwagę zwraca na przygotowanie merytoryczne swoich przedstawicieli do obsługi zebrań sprawozdawczych oraz wyposażenie ich w niezbędne materiały. Prezesi zarządów ROD oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnych ROD dostali niezbędną dokumentację, która będzie pomocna w bieżących pracach tych władz statutowych ROD.

Źródło i zdjęcia: Jan Pękala - Kierownik Delegatury Rejonowej w Gliwicach

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio