Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie dla aktywu lubelskich rodzinnych ogrodów działkowych - 03.03.2016

W dniu 29 lutego 2016 r. w Domu Kultury LSM w Lublinie odbyło się kolejne szkolenie dla Zarządów ROD, Ogrodowych Komisji Rewizyjnych oraz księgowych dla 100 lubelskich rodzinnych ogrodów działkowych.

Głównym tematem omówionym podczas szkolenia były zasady przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w oparciu o Uchwałę Nr 335/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w okresie niniejszej kadencji w PZD oraz wzorów druków do przeprowadzania tych zebrań.

Przedstawiono kompetencje i zadania Zarządów ROD oraz Ogrodowych Komisji Rewizyjnych.

W ramach działalności zarządów ROD określono zakres działań priorytetowych ukierunkowanych na pozyskiwanie środków finansowych z funduszy unijnych oraz budżetów miejskich i gminnych. Omówiono zasady czerpania i wykorzystania dochodów z majątku Polskiego Związku Działkowców w oparciu o Uchwałę Nr 382/2015 Prezydium Krajowej Rady z dnia 29 grudnia 2015 r. Zgodnie z Uchwałą nr 362/2015 Prezydium Krajowej Rady z dnia 18 grudnia 2015 r.,  przedstawiono również zadania Zarządów ROD w celu przeciwdziałania budownictwu ponadnormatywnemu oraz zamieszkiwaniu na terenie działek.

Omówione zostały zasady księgowania oraz sporządzania sprawozdań finansowych do bilansu ROD w oparciu o Zakładowy Plan Kont PZD oraz aktualne uchwały finansowe w ramach określonych funduszy PZD.

Przybliżono procedurę w zakresie realizacji programów inwestycyjno-remontowych i ich finansowania w ROD.

Podsumowano efekty regulacji stanu prawnego gruntów na podstawie art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Przedstawiono harmonogram szkoleń kandydackich dla nowych działkowców na 2016 r. Zachęcano do współpracy w ramach Społecznej Służby Instruktorskiej. Wskazano również na potrzebę rozwoju działalności medialnej poprzez systematyczną wymianę informacji pomiędzy zarządami ROD a okręgiem. Wyjaśniono, że stały przepływ informacji pozwoli na podniesienie rangi działań podejmowanych przez zarządy oraz umożliwi upowszechnienie prospołecznych inicjatyw w ogrodach działkowych.

 

Anna Ewa Michowska

Instruktor ds. ogrodnictwa, OZ Lublin

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio