Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Okręg Śląski PZD kończy cykl szkoleń - 02.03.2016

Z końcem lutego PZD Okręg Śląski przeprowadził większość szkoleń dla osób obsługujących Walne Zebrania Sprawozdawcze w 2016r., Prezesów ROD i Przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych. Szkolenia odbyto zgodnie z terminarzem zatwierdzonych przez Prezydium Okręgowego Zarządu Śląskiego. Ostatnie szkolenia odbędą się do 17 marca.

Przypomnijmy, że w Okręgu Śląskim funkcjonuje łącznie 10 Rejonowych Delegatur Rejonowych. Jednym z działań koniecznych do właściwego przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych była organizacja szeregu szkoleń dla aktywu ogrodowego, który będzie odpowiedzialny m.in. za obsługę i organizację walnych zebrań. Z tego też powodu przez ostatnie dwa miesiące w delegaturach aktywnie przeprowadzane były narady szkoleniowe, których szeroka tematyka dotyczyła nie tylko walnych zebrań, ale także bieżących działań podejmowanych przez PZD, spraw księgowych i finansowych w tym sporządzania bilansów i sprawozdań ROD, bezpieczeństwa w ROD, zagospodarowania ROD i działek, wykorzystania majątku ROD oraz funkcjonowania komisji rewizyjnych czy posługiwania się bieżącymi wzorami dokumentów.

Narady stały się także dobrą okazją do przedstawienia wszystkich wytycznych i stanowisk dotyczących funkcjonowania ROD wydanych przez Krajową Radę PZD. Omawiano także bieżące problemy ROD m.in. dotyczące ponadnormatywnych altan jak i zamieszkiwania na terenie ROD. Działacze PZD w aktywnych debatach dyskutowali nad możliwymi rozwiązaniami powstałych problemów jak i próbami ich zmniejszania.

Wszystkie szkolenia były obsługiwane przez przedstawicieli PZD Okręgu Śląskiego jak i poszczególnych delegatur. Łącznie we wszystkich delegaturach przeprowadzono kilkadziesiąt narad szkoleniowych. Niewątpliwie odbyte narady przyczyniły się do poszerzenia wiedzy na temat bieżącej organizacji i funkcjonowania stowarzyszenia ogrodowego PZD.

Mateusz Macianty - St. inspektor ds. terenowo-prawnych

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio