Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenie zespołu obsługującego walne zebrania sprawozdawcze ROD w okręgu sudeckim - 29.02.2016

Przeprowadzone w dniu 25 lutego br szkolenie zespołu d/s obsługi walnych zebrań sprawozdawczych w ROD Okręgu Sudeckiego w 2016 r., to kolejny etap prac Okręgowego Zarządu Sudeckiego należących do jego obowiązków.

Prezydium OZS dokonując doboru członków w/w zespołu uwzględniło m.in. takie kryteria jak: dotychczasowe angażowanie w działalności Związku, znajomość prawa związkowego i aktualnych prac Związku, umiejętność organizowania pracy samodzielnej i zespołowej a także kryterium z zakresu swady w wystąpieniach.

Powołany przez Prezydium OZS w styczniu br. 30 osobowy zespół został szczegółowo zapoznany ze swoimi obowiązkami przed zebraniami i w czasie zebrań. Każdy członek zespołu został zobowiązany do utrzymywania kontaktów z zarządami ROD i udzielania niezbędnej pomocy merytorycznej i organizacyjnej w zakresie przygotowania projektów materiałów i projektów uchwał z zakresu bieżącej działalności ROD na walne zebrania oraz pomocy w czynnościach związanych ze zwołaniem zebrań.

Członkowie zespołu obsługującego walne zebrania sprawozdawcze zostali także przeszkoleni z zakresu zadań wynikających z programu PZD uchwalonego podczas XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, z programu IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Szczawnie Zdroju oraz z wieloma innymi ważnymi zagadnieniami, które dotyczą członków PZD w Ogrodach.

Każdy z członków w/w zespołu zabierze głos podczas walnych zebrań sprawozdawczych w ROD i poinformuje o:

  • aktualnych problemach i zadaniach Związku w obecnej kadencji w tym o możliwościach pozyskiwania środków na inwestycje z funduszy europejskich, o pracach na rzecz otwarcia ogrodów dla społeczności miejskich i współpracy z samorządami gminnymi,

  • działaniach Związku na rzecz Ogrodów i działkowców,

  • aktualnych zadaniach ROD oraz zadaniach i roli organów Związku na rzecz działkowców.

Poza w/w zagadnieniami podczas szkolenia przedstawiono także przykłady i konsekwencje w sytuacji wadliwie zwołanego i przeprowadzonego zebrania i obowiązki obsługującego zebranie aby takim sytuacjom zapobiec.

Uczestniczący w szkoleniu członkowie zespołu obsługującego walne zebrania sprawozdawcze w ROD stwierdzili, że szkolenie było potrzebne, bowiem kierując się zdobytą na nim wiedzą a także własnym doświadczeniem, zebrania w ROD powinny przebiegać w sposób poprawny a obecni na nim działkowcy zostaną wzbogaceni o wiedzę o wielu istotnych sprawach i problemach w ROD, które mogą być rozwiązywane z ich udziałem.

 

Maria Klimków

Sekretarz OZS PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.