Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady szkoleniowe prezesów ROD z terenu Warszawy i okolic - 26.02.2016

W dniach 23-24 lutego br. w ośrodku szkoleniowym OZM PZD w Warszawie odbyły się narady szkoleniowe dla prezesów ogrodów warszawskich i podwarszawskich. Wiodącym tematem omawianym w czasie szkoleń były szczegóły organizacji i przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych zgodnie z wytycznymi KR PZD.

Narady szkoleniowe prowadzone były przez I wiceprezesa OZM PZD Grzegorza Oracza oraz wiceprezesa OZM PZD Janusza Górniaka i zorganizowane zostały dla prezesów oraz członków zarządów ROD w celu przedstawienia najistotniejszych informacji i problemów z życia Stowarzyszenia Ogrodowego PZD oraz OZ Mazowieckiego PZD. Prowadzący narady I wiceprezes OZM PZD omówił na wstępie tematykę obrad KR PZD, w tym między innymi komunikat w sprawie rozliczania wywozu śmieci przez działkowców, organizacji walnych zebrań oraz regulacji stanu prawnego gruntów ROD zgodnie z artykułem 76 ustawy o ROD.

20160223_124140

Wspomniał także o przeprowadzonych w ostatnim czasie przez OZM PZD naradach szkoleniowych dla księgowych i komisji rewizyjnych w ROD, a także o zasadach polityki inwestycyjnej w ROD ujętej w regulaminie udzielania dotacji w Okręgu Mazowieckim PZD, który szczegółowo określa zasady udzielania i rozliczania dotacji. Zasygnalizował również poważny problem zamieszkiwania na terenie ROD oraz ponadnormatywnych altan na terenie ROD oraz związanych z tym działań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Szczegóły organizacji i przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2016 roku przedstawiła Aneta Brud – inspektor ds. terenowo prawnych OZM PZD oraz Ilona Ziomek- radca prawny OZM PZD. Omówiły one wytyczne wydane przez KR PZD w formie książkowej oraz zwróciły uwagę na najczęściej popełniane błędy, proceduralne przed i w trakcie zebrań, które nierzadko decydują o nieważności zebrania. Poruszona została także kwestia najważniejszych dokumentów, wzorów uchwał i protokołów, które są niezbędne do właściwego przeprowadzania walnych zebrań, a także dotrzymywania terminów dostarczania dokumentów po zebraniach do OZM PZD. Uwagi i spostrzeżenia na temat praktycznego przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań w ogrodzie przekazał również prezesom wiceprezes OZM PZD, a jednocześnie wieloletni prezes ROD „Wirnik” w Warszawie Janusz Górniak.

20160224_100239

Szczegóły najistotniejszych obecnie problemów Okręgu, jak i Związku omówił p.o. kierownik biura OZM PZD Mariusz Gaj. Skupił się przede wszystkim na zasadach czerpania pożytku z majątku i infrastruktury w ROD, kładąc szczególny nacisk na to, by zarządy ROD unikały prowadzenia jakiejkolwiek stałej działalności gospodarczej na terenie ROD. Przypomniał też prezesom ROD, iż w urzędach dzielnic i gmin można starać się o dofinansowanie różnych działań na terenie ROD, w tym głównie z budżetu partycypacyjnego oraz o dotacje na usuwanie azbestu z terenu ogrodów (w tym przypadku wnioski można składać do 31 marca br.).

Poruszył także poważny problem zamieszkiwania na terenie ROD oraz wykorzystywania przez różne stowarzyszenia (np. „Forsycja” z Poznania) tej kwestii do żądań, aby zamieszkiwanie w ROD zalegalizować i publicznych protestów przeciw wypowiadaniu (zgodnie z prawem) przez zarządy ROD umów dzierżawy działkowej osobom zamieszkującym na działkach.  Mariusz Gaj podsumował działania OZM PZD w sprawie wniosków złożonych odnośnie regulacji stanu prawnego gruntów zgodnie z artykułem 76 ustawy o ROD. Poinformował między innymi, że wszystkie wnioski  – zgodnie z zapowiedzią dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami – mają być rozpatrzone, a decyzje wydane. Omówił także sprawę roszczeń do terenów ROD (w tym z tytułu dekretu Bieruta) i poinformował, iż na chwilę obecną nie ma nowych zgłoszonych roszczeń z dekretu Bieruta, a w sprawie toczących się już spraw nie zapadły jeszcze żadne decyzje.

20160224_130412

W trakcie narady poinformowano także prezesów ROD, iż zgodnie ze stosowną uchwałą KR PZD zostały wprowadzone zasady odnośnie sposobu określania organów PZD, w tym ROD w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, czyli na przykład umieszczania odpowiednich danych na pieczątkach.

Wszyscy obecni na nardach prezesi mieli możliwość odebrania zaproszeń na walne zebrania dla swoich działkowców, a także otrzymali wytyczne do przeprowadzania walnych zebrań. Zapoznani zostali także z komunikatami KR PZD w sprawie zasad rozliczania wywozu śmieci przez działkowców zamieszkujących na terenie ROD oraz w sprawie sprzedaży działek z ponadnormatywną altaną, jak również z treścią stanowiska KR PZD ws. ponadnormatywnych altan i zamieszkiwania w ROD. Ponadto, prezesi ogrodów warszawskich i podwarszawskich przyłączyli się do zbierania podpisów pod wnioskami do mpzp dotyczącego kompleksu ROD przy Al. Waszyngtona w Warszawie.

OMA

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.