Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada prezesów bytomskich ROD z władzami miasta Bytomia - 26.02.2016

W dniu 17.02.2016 r. w bytomskiej Delegaturze PZD Okręgu Śląskiego odbyło się planowane spotkanie z Prezydentem Miasta Bytomia i Radnymi Rady Miasta. 

Kierownik Delegatury i członek Krajowej Rady PZD - Jan Radoła przywitał zaproszonych gości  i poprosił o zabranie głosu Wiceprezydenta Miasta Bytomia Andrzeja Panka o przedstawienie planów dotyczących  rewitalizacji  terenów po górniczych miasta Bytomia, związanych ściśle z funduszami europejskimi. 

Na zadane pytania Prezesów bytomskich ROD dotyczące funkcjonowania ROD w mieście odpowiadał Wiceprezydent Bytomia Andrzej Panek oraz Radny Rady Miasta Bytomia Marek Wilk. Oficjalne spotkanie zakończyło się  podziękowaniem za bardzo dobrą współpracę samorządu Bytomia z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi na terenie miasta.

Drugą część zebrania   przeprowadził   Przewodniczący Delegatury PZD w Bytomiu  Bogusław Hajduga, wspomniał o bezpieczeństwie w bytomskich ogrodach i współpracy z policją.  Duże poparcie Urzędu Miasta w sprawie bezpieczeństwa spoczywa na radnym Marku Wilku, stąd obecność radnego na spotkaniu. Pełne informacje dotyczące najnowszych uchwał Krajowej Rady PZD w Warszawie i Walnych Zebrań sprawozdawczych za rok 2015, przedstawił członek KR PZD i wiceprezes Okręgu Śląskiego Jan Radoła. 

Julian Kasperski - Delegatura Rejonowa w Bytomiu

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.