Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narady szkoleniowe w Okręgu PZD w Lublinie – Delegatura Rejonowa w Zamościu - 25.02.2016

22 lutego 2016 r w Zamościu odbyła się narada szkoleniowa dla aktywu ogrodowego z 23 Rodzinnych Ogrodów Działkowych rejonu zamojskiego. Od lat szkolenia poprzedzające walne zebrania sprawozdawcze w ogrodach cieszą się dużym zainteresowaniem wśród członków organów statutowych ROD naszego okręgu.

Tak też było i w tym roku. Na szklenie przybyli zarówno Prezesi ROD, Przewodniczący Ogrodowych Komisji Rewizyjnych oraz księgowi. Prawidłowe zwołanie, przygotowanie i przeprowadzenie zebrań to obecnie najważniejsze zadanie dla Zarządów ROD. Pierwsza cześć szkolenia była poświęcona tej tematyce. Dyrektor biura Okręgu PZD w Lublinie Pani Magdalena Wójcicka szczegółowo omówiła zagadnienia związane z walnymi zebraniami z podkreśleniem nowych rozwiązań przewidzianych w statucie PZD,  ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowe sporządzenie list obecność osób uprawnionych do udziału w zebraniu oraz na zatwierdzenie zmian w składzie zarządu przez walne zebranie. Ponadto odniosła się do obowiązującego od 01 stycznia 2016 r. Regulaminu ROD i uchwał Prezydium KR w sprawie m.in budownictwa ponadnormatywnego oraz czerpania dochodu z majątku Związku.

Zamojskie środowisko działkowców jest bardzo aktywne w pozyskiwaniu środków finansowych z budżetu obywatelskiego. W drugiej Wiceprezes Okręgu PZD w Lublinie Pani Janina Dziechciaruk podziękowała Prezesom ROD za zaangażowanie w rozmowy i ustalenia z władzami samorządowymi miast i gmin w sprawie środków finansowych na rozwój i inwestycje w ogrodach. Poinformowała również o trwających pracach dotyczących programu rozwoju ROD.

Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe.


Magdalena Wójcicka

Dyrektor biura Okręgu PZD w Lublinie

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.