Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli PZD z Burmistrzem Okonka - 25.02.2016

W dniu 24 lutego 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Okonku odbyło się z inicjatywy Okręgowego Zarządu PZD w Pile spotkanie przedstawicieli Związku i Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta Okonka z Panią Burmistrz Okonka Małgorzatą Sameć. Okręgowy Zarząd PZD reprezentowali Marian Praczyk - Prezes, Maria Fojt - Wiceprezes. Rodzinne Ogrody Działkowe: Piotr Fryc - członek OZ i Prezes ROD "Na Rozdrożu" oraz Bogusław Chodor - Prezes ROD Broniewskiego w Okonku.

Wprowadzenie do tematu spotkania dokonał Prezes OZ informując Panią Burmistrz o problemach ogrodów w Okonku, które po transformacji ustrojowej i likwidacji zakładów pracy posiadają wolne działki. Poruszono temat wywozu śmieci z terenów ogrodów, utrzymania porządku przy terenach ROD, braku możliwości pozyskiwania środków w ramach budżetu obywatelskiego, gdyż grunty ogrodów są własnością Skarbu Państwa, oraz projektowanych inwestycjach drogowych przez miasto Okonek.

Prezes B. Chodor poinformował , że Zarząd ROD wspólnie z działkowcami uporządkował tereny ogrodu od strony ul. Kolejowej oraz porządkują od strony rzeki. Systematycznie rozbierają altany na opuszczonych działkach. Aby zachęcić młode małżeństwa do posiadania działki Zarząd przygotował projekt urządzenia terenu ogólnego ogrodu, na którym powstanie budynek administracyjny, urządzenia zabawowe , miejsce na wspólne grillowanie oraz boisko do gier. Teren jest już uporządkowany i w tym roku rozpoczną jego zagospodarowanie. Dzisiaj dzieci działkowców bawią się na drogach ogrodowych. Ogród jest otwarty dla społeczności lokalnej. Zarząd będzie zabiegał o dofinansowanie na urządzenia zabawowe ze środków samorządowych oraz ze Związku.

Prezes P. Fryc poinformował, że Zarząd ROD z działkowcami zmodernizował ze swoich środków oraz Związku ujęcie wody, kończą wyminę sieci wodociągowej. W 2017 roku będą wymieniali sieć energetyczną. Ogród jest otwarty dla społeczności lokalnej. Co roku goszczą dzieci z przedszkola im. Pszczółki Maja , które poznają warzywa, owoce oraz kwiaty. Bawią się na urządzeniach zabawowych na jednej z działek. Wolne działki są uporządkowane.

Pani Burmistrz poinformowała, że projektowane drogi nie będą przebiegać przy terenach ROD. Zarządy mogą wystąpić w 2017 roku o dofinansowanie z Gminy na imprezy organizowane dla dzieci i społeczności lokalnej z okazji Dnia Dziecka. Dodała, że podziwia działaczy prowadzących rodzinne ogrody działkowe. Potrafią oni wskrzesić wiele inicjatyw i wykonać wiele pracy na rzecz działkowców i ich rodzin w ramach czynów społecznych. Takie inicjatywy integrują środowisko działkowe.

Na koniec spotkania Prezes Marian Praczyk podziękował Pani Burmistrz za bardzo dobrą współpracę z Zarządami ROD miasta Okonka oraz ze Związkiem.

M.Fojt
OZ PZD w Pile

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.