Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Przygotowanie obsługujących do walnych zebrań w okręgu elbląskim - 25.02.2016

W dniu 23 lutego 2016 r. w okręgu Elbląskim odbyła się narada szkoleniowa dla osób z ramienia OZ obsługujących walne zebrania ROD okręgu. Naradę prowadził I Wiceprezes OZ PZD Pan Zygmunt Wójcik.

W naradzie uczestniczyli członkowie prezydium OZ i Okręgowego zarządu wybrani na obsługujących walne zebrania ROD okręgu oraz Przewodniczący Komisarycznej Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pan Zbigniew Żyluk.

Przedstawiono zadania i obowiązki jakie powinien realizować zarząd ROD przed walnym zebraniem, w jego trakcie oraz po walnym zebraniu w tym szczególną uwagę zwrócono na przygotowanie wymaganej dokumentacji. Szczegółowo omówiono uchwały walnego zebrania, zasady tworzenia opłat w tym problemy związane z rozliczaniem zużycia wody i energii elektrycznej w ROD oraz możliwości czerpania z majątku. Zwrócono uwagę na zasady prowadzenia inwestycji i remontów w ROD oraz możliwe zewnętrzne źródła ich finansowania (środki z funduszy unijnych i WFOŚiGW, fundusze gminne budżety obywatelskie oraz fundusz rozwoju PZD i inne).

I Wiceprezes OZ PZD zapoznał ponadto uczestników z najbardziej żywotnymi sprawami dotyczącymi budownictwa ponadnormatywnego oraz zamieszkiwania na działkach, poprawy sfery informacyjnej w ogrodach oraz z możliwościami usuwania azbestu z terenów ROD w ramach środków oferowanych przez samorządy. W trakcie narady wydano obsługującym ROD materiały, wytyczne oraz druki do sprawnego przeprowadzenia zebrań w tym informatory zawierające dane opisowe, adresy, kontakty w zakresie korzystania przy realizacji zdań przez ROD ze środków zewnętrznych.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pan Zbigniew ŻYLUK przedstawił wnioski do prawidłowej pracy zarządów ROD wynikające z przeprowadzonych kontroli.
W podsumowaniu I Wiceprezes OZ PZD omówił zagadnienia dotyczące najważniejszych zadań jakie zarządy ROD i Okręgowy Zarząd powinny realizować w bieżącym roku, które wynikają z wytycznych Okręgowego i Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, Ustawy o ROD, Statutu PZD i Regulaminu ROD.

W dyskusji dominowały głównie pytania dotyczące poprawności przygotowania i prowadzenia zebrania oraz jego prawidłowego przebiegu.

Zygmunt Wójcik
Dyrektor Biura OZ PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio