Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenia dla księgowych i komisji rewizyjnych z ROD warszawskich i podwarszawskich - 24.02.2016

W dniach 16-17 lutego 2016r. w Ośrodku Szkoleniowym OZM PZD przy ul. Waszyngtona odbyły się szkolenia dla księgowych i ogrodowych komisji rewizyjnych – łącznie w czterech turach. Szkolenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony księgowych jak i ogrodowych komisji rewizyjnych. 

Każdą turę szkolenia otwierał Pan Grzegorz Oracz – Pierwszy Wiceprezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców. Po powitaniu, przybliżał zebranym tematykę oraz plan szkoleń. Szkolenia prowadziła Pani Bożena Koźma – wiceprzewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD – oraz Pani Agnieszka Wasilewska – księgowa Krajowej Rady PZD. W drugim dniu, w szkoleniu uczestniczył również Wiceprezes Polskiego Związku Działkowców Pan Stanisław Zawadka. Podczas swojej obecności kilkukrotnie zabrał głos w sprawach istotnych z punktu widzenia ogrodów jak i samych działkowców.
Zajęcia zaczynały się od wskazania najistotniejszych uchwał i regulacji na których opiera się prowadzenie księgowości w rodzinnych ogrodach działkowych. Pani Agnieszka Wasilewska szczegółowo omówiła zasady prowadzenia księgowości w ogrodach. Skupiła się na najważniejszych elementach księgowania. Kulminacyjnym punktem szkolenia dla księgowych było wskazanie poprawnego sporządzenia bilansów ogrodów oraz preliminarzy finansowych.

2016-02-17 12.57.30
Pomiędzy szkoleniem dla księgowych, a szkoleniem dla członków ogrodowych komisji rewizyjnych głos zabierał p.o. kierownika biura Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Mariusz Gaj. Zasygnalizował zebranym jak aktualnie wygląda sytuacja stanów prawnych gruntów, jakie działania są podejmowane i na jakim są etapie. Porównywał stan realizacyjny art. 76 ustawy o rod odnośnie ogrodów położonych w Warszawie oraz pod Warszawą. Ponadto przytoczył zebranym ostatnie uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawach finansowych, a w szczególności skupił się na uchwale nr 382/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 29 grudnia 2015r. Szczegółowo omówił regulacje w niej zawarte oraz wskazał jakie muszą zostać podjęte działania w tym kierunku.
Szkolenia dla komisji rewizyjnych przeprowadziła Pani Bożena Koźma – wiceprzewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Omówiła kompetencje ogrodowych komisji rewizyjnych, w tym tematy związane z kontrolą sprawozdań finansowych ROD. Przedstawiła zebranym regulacje znajdujące się w statucie, regulaminie komisji rewizyjnych oraz uchwałach Prezydium Krajowej Rady.
Podczas szkoleń panowała atmosfera skupienia i chęci poszerzenia wiedzy. Uczestnicy zadawali bardzo dużo pytań związanych ze sposobem prowadzenia księgowości oraz finansów ogrodów. Ponadto z każdego poruszanego tematu pojawiły się liczne zapytania m.in. dot. opłat za śmieci, rozliczania wynajmu sal czy pomieszczeń świetlic ogrodowych itp. Uczestnicy wyszli wzbogaceni o wiedzę nie tylko w sprawach finansów ogrodów czy komisji rewizyjnych, ale także z każdego poruszanego tematu.

Mariusz Gaj
p.o. kierownika biura OZM PZD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.