Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Lutowe narady rejonowe prezesów ROD w okręgu opolskim - 22.02.2016

W lutym br. na terenie Okręgu Opolskiego PZD odbywają się rejonowe narady szkoleniowe prezesów ROD, których głównym tematem jest tegoroczna kampania sprawozdawcza w rodzinnych ogrodach działkowych oraz związane z nią zadania jakie mają przed sobą zarządy ROD.

Na naradach poruszane są również problemy Związku i wyzwania jakie stoją przed prezesami i ogrodami. Omawiane się takie zagadnienia tak: idea otwartych ogrodów, możliwości pozyskiwania funduszy unijnych, rządowych czy samorządowych na modernizację ogrodów oraz działalność szkoleniową zarządów ROD z zakresu stałego podnoszenia wiedzy ogrodniczej a w szczególności świadomości ekologicznej wśród działkowców, a co się z tym łączy pracy ogrodowych  instruktorów fachowych.

Na każdej naradzie szczegółowo omawiane są wytyczne Krajowej Rady PZD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w okresie kadencji, a także obowiązki walnych zebrań wynikające bezpośrednio z przepisów ustawy o ROD jak i Statutu PZD.                           

Rejonowe narady są doskonałą okazją do omówienia najistotniejszych i aktualnie jednych z ważniejszych zadań, jakie stoją przed zarządami ROD i całym Związkiem. Ponadto w mniejszych grupach prezesi ROD (uczestnicy narad) mają okazję porozmawiać o najważniejszych kwestiach dotykających ogrody działkowe poszczególnych rejonów, zadają pytania, na które uzyskują wyczerpujące odpowiedzi od przedstawicieli okręgu, przez co każda narada jest niezwykle owocna i przydatna.   

 

Tomasz Ośrodka – Instruktor ds. Organizacyjnych OZ PZD w Opolu 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio