Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Prezydent Miasta Jastrzębie – Zdrój reguluje stan prawny gruntów ROD - 19.02.2016

W dalszym ciągu trwa regulacja stanów prawnych nieruchomości , na których funkcjonują Rodzinne Ogrody Działkowe, które do tej pory nie mogły wykazać się tytułem prawnym do zajmowanych gruntów. W ostatnim czasie pozytywne skutki tej regulacji  dotknęły ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Jastrzębie – Zdrój.

Jak wiemy do nie tak dawna sytuacja ROD położonych w tym mieście nie była za ciekawa, gdyż 7 z 19 ogrodów działkowych było położonych na nieruchomościach gdzie prawo użytkowania wieczystego należało do Jastrzębskiej Spółki  Węglowej S.A. Związek od wielu lat prowadził sprawę roszczenia spółki do terenów ROD. Natomiast w ubiegłym roku ostatecznie PZD wykupił od spółki prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości zajmowanych przez ROD, przez co ogrody mogą czuć się już bezpiecznie.

Pomimo tego wiele pozostałych  ogrodów w dalszym ciągu miało nieuregulowany stan prawny gruntów. Przypomnijmy, że w Jastrzębiu – Zdroju funkcjonuje  19 ROD, które zajmują terytorialnie ponad 113 ha.  W ostatnim czasie Prezydent Miasta Pani Anna Hetman wydała pozytywne decyzje stwierdzające nabycie przez PZD prawa użytkowania zgodnie z art. 76 ustawy o ROD z dnia 13.12.2013r. Wydane decyzje dotyczą terenu ponad 46 ha, czyli do prawie połowy łącznej powierzchni zajmowanej przez jastrzębskie ogrody. W dalszym ciągu PZD Okręg Śląski prowadzi dalsze wyjaśnienia co do stanu prawnego gruntów, trwają także procedury podziałów geodezyjnych. Po ich zakończeniu możemy spodziewać się kolejnych decyzji, a dobra współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego przyczynia się do samych pozytywnych efektów pracy na rzecz ogrodów.

Mateusz Macianty - St. Inspektor ds. terenowo - prawnych

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio