Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Konsultacje Społeczne Policji z Prezesami ROD miasta Siemianowice Śląskie - 19.02.2016

Bezpieczeństwo w ogrodach z terenu miasta Siemianowice Śląskie było tematem spotkania z Prezesami ROD prowadzone przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji nadkomisarza Emiliana Klimas.

Narada odbyła się w ROD „Szarotka” dnia 18.02.2016 roku. W spotkaniu uczestniczyli Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu miasta Siemianowice Śląskie oraz Członek Prezydium PZD Okręgu Śląskiego i Koordynator ROD z miast Katowice, Siemianowice Śl., i Mysłowice - Józef Łęczycki.

Naczelnik Prewencji nadkomisarz Emilian Klimas przedstawił uczestnikom dane dotyczące planowanych działań organów ścigania, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa w mieście z szczególnym uwzględnieniem ogrodów działkowych. Najważniejszym aspektem spotkania była dyskusja dotycząca działań organów ścigania na terenie miasta i ogrodów działkowych. W dyskusji poruszono szereg niebezpiecznych zdarzeń jakie miały miejsce w ogrodach działkowych, jak i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Zdarzenia dotyczyły włamań do altan i ich dewastacji, kradzieży dobytku działkowców.

Niebezpiecznym zdarzeniem ostatnio nasilającym się w bliskim sąsiedztwie ogrodów, a nawet wkraczającym na tereny ogrodów jest uprawianie sportów motokrosowych. Proszono przedstawicieli Policji o zwiększenie kontroli tych terenów celem wyeliminowania niebezpiecznych zdarzeń i wyeliminowanie z tych terenów przyzwyczajeń użytkowników kładów i motorów do uprawiania sportów motorowych.

W dyskusji przewijała się obawa działkowców dotycząca zaistniałych zdarzeń, które nie są wykrywane przez organy ścigania, a zostały zgłaszane do organów ścigania przez poszkodowanych. Prezesi zwrócili uwagę na fakt minimalnej wykrywalności przestępców, którzy dopuścili się tych przestępstw. Uzgodniono wspólne działania Policji z Zarządami ogrodów celem eliminacji przedstawionych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa w ogrodach i bliskiego otoczenia.

Józef Łęczycki – Koordynator ROD Miasta Katowice, Siemianowice Śl., Mysłowice

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio