Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie członków i prezesów zarządów ROD w Łomży w sprawie środków unijnych - 19.02.2016

W łomżyńskiej siedzibie biura zamiejscowego Okręgowego Zarządu Podlaskiego Polskiego Związku Działkowców spotkali się w dniu 18 lutego prezesi i członkowie zarządów wszystkich ogrodów położonych w Łomży, Gminie Łomża i Gminie Piątnica. Łącznie w debacie wzięli udział reprezentanci siedmiu ogrodów działkowych.


Głównym tematem spotkania była analiza możliwości pozyskania przez Rodzinne Ogrody Działkowe środków unijnych na inwestycje i działania miękkie.

W ramach perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 Rodzinne Ogrody Działkowe mogą występować o środki unijne na inwestycje oraz działania miękkie przeznaczone dla naszych działkowców. Pamiętać jednak należy, że w obecnej perspektywie otrzymanie dotacji jest trudniejsze z uwagi na surowsze wymogi formalne – informuje Prezes ROD „Forty na Wzgórzu” w Piątnicy  Grażyna Czajkowska.

Dogłębnej analizie poddano projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego podzielonego na dziewięć osi tematycznych. Ogrody działkowe mogą być beneficjentami środków przeznaczonych na działania proekologiczne lub związane z edukacją ekologiczną. W tym duchu istnieje także możliwość na pozyskanie funduszy na działania miękkie (np. na wyposażenie świetlic ogrodowych) pochodzące zarówno z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Kolejnym źródłem środków, o które mogą ubiegać się ogrody działkowe są fundusze znajdujące się w dyspozycji lokalnych samorządów.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia 2013r., ogrody mogą ubiegać się o środki od samorządów na realizowane inwestycje. Aby je uzyskać należy do 15 września każdego roku złożyć wniosek. W naszym wypadku istnieje możliwość na pozyskanie środków na 2017 rok. Na tegoroczne fundusze termin składania wniosków już upłynął – zauważa Grażyna Czajkowska.

Innymi programami, z których działkowcy mogą starać się o dofinansowanie są Rządowy Program na Rzecz Aktywizacji Osób Starszych oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, do którego można składać wnioski na dotacje na działania miękkie. Fundusz ma na celu zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne.

Wszyscy korzystają z dobrodziejstwa unijnych dotacji, dlaczego nie mieliby skorzystać działkowcy? - pyta retorycznie Prezes Czajkowska.

Krzysztof Fabiszewski


Artykuł pochodzi ze strony xLomza.pl

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio