Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Uwaga! Horrendalne opłaty za wywóz śmieci w Poznaniu - 17.02.2016

Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (GOAP) przygotowało dla działkowców aglomeracji przykrą niespodziankę. Uchwałą Nr XV/123/2016 Zgromadzenia z dnia 29 stycznia 2016 r. ustalono ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  jedynie przez część roku za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości zależnej od sposobu zbierania odpadów.

Jeśli będą segregowane opłata wyniesie 168 zł na rok, jeśli nie będą segregowane opłata wzrośnie do 204 zł na rok. I koniecznie trzeba dodać, że według GOAP jest to opłata od każdej działki także w rodzinnych ogrodach działkowych.  Otrzymana informacja poraziła działkowców. Nie dość, że wcześniej nikt z nami nie konsultował jej wysokości,  to publikując Uchwałę w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego nadano jej status obowiązującego prawa, które wejdzie w życie 1 marca.

Nie przyniosło też pozytywnych rezultatów spotkanie kierownictwa OZ PZD z Zastępcą Dyrektora Biura GOAP, gdzie przedstawiliśmy nasze zastrzeżenia dotyczące formy pobierania opłat i wysokości ustalonego ryczałtu. Nasze stanowisko w tej sprawie było jednoznaczne: oczekujemy przywrócenia dotychczasowego systemu odbioru odpadów w zależności od liczby rzeczywiście odebranych pojemników albo obniżenia ryczałtu. Z analitycznych danych uwzględniających poniesione koszty wywozu odpadów z 40  ROD wynika, że średni koszt ich wywozu w 2015r. wyniósł około 75 zł (wraz z odpadami zielonymi) od każdej działki. Ustanowiony ryczałt ponad dwukrotnie przewyższa tę uśredniona kwotę.

Zwrócono też uwagę, że ryczałtowy system opłat niezasłużenie premiuje ogrody produkujące większe ilości odpadów czyli te, w których na działkach  zamieszkują nielegalnie działkowcy. Odbywa się to kosztem ogrodów w których prawo jest przestrzegane i które w konsekwencji mają zmniejszoną produkcję odpadów.  Argumenty Związku wywołały potrzebę zmiany uchwalonej uchwały, ale stać się to może najwcześniej w marcu. Ważne, że stanowisko działkowców popierają przedstawiciele samorządów miast. Pozytywnie do naszych propozycji odniósł się Zastępca Prezydenta Poznania Jędrzej Solarski oraz Zastępca Burmistrza Obornik Wielkopolskich Piotr Woszczyk.

OZ PZD wystosował do Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP  - Burmistrza Swarzędza Mariana Szkudlarka list kwestionujący przyjęte przez GOAP  ryczałtowe rozliczanie działkowców zarzucając Uchwale, że  bezzasadnie usytuowała  działkowca  w ROD na równi z właścicielem nieruchomości na której wybudowano domek letniskowy. W liście zawarto oczekiwanie na zmianę uchwały GOAP i przywrócenie dotychczasowego systemu naliczania opłat, albo znaczącego obniżenia opłaty ryczałtowej.  O dalszych działaniach Okręgowego Zarządu PZD w tej bulwersującej sprawie  będziemy informować na bieżąco.

 TAD


Zobacz:

pismo skierowane do Przewodniczącego Zgromadzenia GOAP

pismo Burmistrza Obornik do GOAP

list działkowców z Obornik do Burmistrza w sprawie opłat za wywóz odpadów

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio