Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Społeczna Służba Instruktorska - 17.02.2016

Obecność oraz funkcjonowanie Społecznej Służby Instruktorskiej w Polskim Związku Działkowców posiada wieloletnią tradycję sięgającą powstawania pierwszych ogrodów działkowych. Instruktorzy ogrodnictwa byli od zawsze, dlatego 24.08.1995 r. Prezydium Krajowej Rady PZD postanowiło utworzyć Społeczną Służbę Instruktorską w Polskim Związku Działkowców, nadając w ten sposób tej dziedzinie wyjątkową rangę. Praca instruktorów jako służby doradczej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, ale także na rzecz Związku znalazła poparcie i uzasadnienie. Stała się nieodzownym elementem ogrodów jak i Polskiego Związku Działkowców.

Fachowe doradztwo ogrodnicze to przede wszystkim wiedza i doświadczenie, umiejętność przekazywania tej wiedzy działkowcom, zwłaszcza nowym, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w swoich ogrodach i chcą wiedzieć jak prawidłowo uprawiać, pielęgnować rośliny by otrzymać jak najlepsze rezultaty. W obecnych czasach, w dobie postępu techniki i coraz łatwiejszego zdobywania informacji, można sobie zadawać pytanie, czy społeczny instruktor ogrodnictwa nadal jest potrzebny. Czy mimo wiedzy i doświadczenia jego rady są przydatne? Mówi się , że „Internet to źródło wiedzy" - czy słusznie? Informacje na różne pytania łatwo uzyskać dzięki technologii, większe problemy pojawiają się w skutecznym wykorzystaniu jej w praktyce. Niezastąpionym okazuje się człowiek z doświadczeniem i pasją, który jest w zasięgu ręki, pomoże, doradzi, pokaże właściwy kierunek rozwiązania problemu. Społeczna Służba Instruktorska to nie tylko wiedza i doświadczenie w tematyce ogrodniczej. Instruktorzy mają ogromny wkład i wiele osiągnięć w zakresie zagospodarowania i modernizacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Z roku na rok przybywa osób zainteresowanych użytkowaniem działki czy ogrodu. Jest to pozytywne zjawisko, ponieważ widać, że ludzie pragną kontaktu z naturą. Rośnie więc zapotrzebowanie na instruktorów ogrodnictwa, by mogli szerzyć wiedzę ogrodniczą. Ludzie niestety nie trwają wiecznie. Wykrusza się kadra osób pełniących funkcje w Społecznej Służbie Instruktorskiej. Dlatego tak ważne jest powoływanie nowych instruktorów. Warto więc odwołać się do uchwały nr 11/95 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców dnia 24.08.1995 r. To w tej uchwale zawarte są podstawowe informacje dotyczące Społecznej Służby Instruktorskiej.

Zgodnie z uchwałą należy powoływać Społeczną Służbę Instruktorską, gdyż jest to działalność konieczna i pożyteczna. Społeczną Służbę Instruktorską tworzą:

  • instruktorzy ogrodowi - powoływani przez zarządy rodzinnych ogrodów działkowych,
  • instruktorzy okręgowi - powoływani przez prezydia okręgowych zarządów PZD,
  • instruktorzy krajowi - powoływani przez Prezydium Krajowej Rady Związku.

Instruktorów powołuje się w następujący sposób:

  • instruktorów ogrodowych - powołuje się z pośród wieloletnich, doświadczonych i odpowiednio przeszkolonych działkowców,
  • instruktorów okręgowych - powołuje się spośród instruktorów ogrodowych legitymujących się co najmniej 3-letnim stażem instruktorskim lub działkowców posiadających wykształcenie ogrodnicze, rolnicze, przyrodnicze
  • instruktorów krajowych - powołuje się spośród instruktorów ogrodowych posiadających co najmniej 5-letni staż instruktorski, instruktorów okręgowych posiadających co najmniej 2-leni staż instruktorski lub działkowców posiadających wykształcenie, rolnicze, przyrodnicze.

Jeżeli nie jest możliwe powoływanie nowych instruktorów warto zastanowić się jaka jest tego przyczyna. Być może brakuje osób chętnych do społecznej służby innym działkowcom. Może jest to spowodowane nieśmiałością lub brakiem pewności swoich własnych umiejętności i wiedzy.

Dlatego do Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych kierowany jest apel o zwiększenie aktywności w pozyskiwaniu nowych instruktorów. Być może, wśród działkowców są osoby posiadające wykształcenie rolnicze bądź ogrodnicze, które mogłyby szerzyć zdobytą wiedzę. Może są osoby dla których ogrodnictwo to pasja i z chęcią tę pasję przekażą innym. Promując i zachęcając do przyłączenia się do Społecznej Służby Instruktorskiej, poprawiamy funkcjonowanie całego stowarzyszenia ogrodowego. Należy zachęcać potencjalnych kandydatów na instruktorów możliwością rozwoju, poprzez udział w specjalnych szkoleniach instruktorskich, prelekcjach, pokazach, mających na celu umocnienie posiadanej już wiedzy oraz zdobyciu nowych informacji z działu ogrodnictwa. Szkolenia instruktorskie, prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników wyższych uczelni zapewnią jakość zdobywanej wiedzy. Warto przybliżać i omawiać działalność instruktorów zainteresowanym osobom. Służba instruktorska to nie tylko porady ogrodnicze i przekazywanie wiedzy poprzez szkolenia instruktażowe innym działkowcom. To również wkład w zakres zagospodarowania i modernizacji ogrodów, pomoc przy organizacji różnych konkursów, aktywność w wizji lokalnej. Przede wszystkim to bezpośredni i ciągły kontakt z odpowiednimi jednostkami, pozwalający na szybki przepływ informacji.

Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych powinny zweryfikować stan liczbowy obecnych instruktorów ogrodowych oraz zwiększyć aktywność w pozyskiwaniu nowych chętnych, pełnych pasji do pełnienia służby instruktorskiej. Zarządy ROD powinny udostępniać tablice informacyjne w Rodzinnych Ogrodach Działkowych instruktorom, w celu przekazywania informacji użytkownikom ogrodów. Na terenie każdego Rodzinnego Ogrodu Działkowego np. na tablicy informacyjnej powinna znajdować się informacja dotycząca kontaktu z instruktorami.

Społeczna Służba Instruktorska to wiele ważnych zadań do wykonania, to pomoc i doradztwo ogrodnicze, to szerzenie wiedzy ogrodniczej oraz ogromny wpływ na zagospodarowanie działek i ogrodów, a tym samym na ich wizerunek. Nadal należy kontynuować i szerzyć rozwój doradztwa ogrodniczego w Polskim Związku Działkowców, gdyż jest to niezbędne i pożyteczne dla działkowców.

Anna Król

Okręg Małopolski PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio