Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady z Prezesami ROD w okręgu szczecińskim - 17.02.2016

W dniu 15 i 16 lutego br. w siedzibie Okręgowego Zarządu zorganizowane zostały w trzech grupach narady  z prezesami ogrodów.

W trakcie narady przedstawiona została aktualna sytuacja PZD z uwzględnieniem niektórych, zagrożeń wynikających z działania innych stowarzyszeń, zamieszkiwania w ogrodach oraz spraw wynikających z bieżącego życia.

Szczegółowo omówiono wytyczne do przeprowadzenia kampanii sprawozdawczej w br. i obowiązki poszczególnych organów statutowych.

Dużo uwagi poświęcono sposobom przygotowywania projektów uchwał dotyczących opłat ogrodowych.

Omówione zostały przepisy nowej uchwały Krajowej Rady dotyczącej wykorzystania majątku PZD w celu pozyskania środków na rozwój ogrodu.

Zaapelowano o zgłaszanie wniosków do programu ruchu społecznego oraz o pełną realizację przyjętych programów zjazdowych na kadencję.

Omówiono zagadnienie zagospodarowania wolnych działek, przeglądu altan i przygotowania analizy na temat problemu zamieszkiwania w skali okręgu. Zwrócono uwagę na modernizację altan i ogrodów, unowocześnienie tablic informacyjnych służących do komunikacji z działkowcami oraz zaktywizowania działań Zarządów w kierunku pozyskiwania środków na rozwój ogrodów z budżetu samorządów i programów unijnych.

Omówiono problemy związane z zakazem spalenia w ogrodach, gospodarowania odpadami oraz bezpieczeństwem w ROD.

Uczestnicy narad żywo interesowali się przedstawianymi problemami, zgłaszali swoje uwagi oraz wnioski, które zostaną wykorzystane w pracy okręgu.

Prezes  OZ PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio