Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Nowy sezon szkoleń dla nowych działkowców w OZ Mazowieckim - 15.02.2016

Z początkiem nowego sezonu działkowego, rusza także nowy cykl szkoleń dla nowych działkowców na terenie Mazowsza. Wzorem dwóch ostatnich lat, w 2016 roku OZM PZD zaplanował dla działkowców z Warszawy i okolic 14 trzydniowych szkoleń. Pierwszy cykl rozpocznie się z początkiem  marca, a ostatnie szkolenie przewidziane jest na połowę grudnia bieżącego roku.  

Cieszące się rokrocznie dużym zainteresowaniem szkolenia dla nowych użytkowników działek, pokazują ogromne zainteresowanie działkami i chęć mieszkańców miasta do znalezienia własnego skrawka zieleni w mieści, służącego do rekreacji, wypoczynku i uprawy warzyw i owoców na własne potrzeby. Ostatnie lata pokazują, że łącznie na terenie delegatur rejonowych (Płock, Radom, Siedlce) i biur zamiejscowych (Ostrołęka, Ciechanów) oraz Warszawy i okolic ze szkoleń korzystna średnio blisko 1400-1500 osób, co jest najlepszym świadectwem przydatności prowadzenia szkoleń oraz podnoszenia ich jakości i atrakcyjności.

Trzydniowy cykl szkoleniowy obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu ustawy o ROD, statutu PZD oraz regulaminu ROD. Oprócz prawa obowiązującego w PZD oraz zasad zagospodarowania działki, uczestnicy szkoleń poznają także tajniki sadownictwa oraz uprawy gleby, ochrony roślin, a także zasad zakładania i pielęgnacji trawników i uprawy najbardziej popularnych w ROD roślin ozdobnych.

Z preferencji ogrodniczych coraz młodszych działkowców jasno wynika, iż obecnie największym zainteresowaniem cieszy się mniej towarowy, a bardziej rekreacyjny sposób uprawy działki, w którym najistotniejszą rolę pełni część ozdobna działki. Niemniej jednak, w czasie szkoleń kładziony jest także nacisk na zalety płynące z zaplanowania na działce kwatery sadowniczej oraz warzywnej, czy ziołowej.

Pewnego rodzaju novum, które stopniowo wprowadzane jest w czasie przeprowadzania szkoleń jest nowoczesna forma szkoleniowa, czyli prezentacje multimedialne, w których zawarte są wszystkie informacje i wiadomości. Każdy wykład jest obecnie oparty o prezentację multimedialną, w której w ciekawy sposób przedstawiana jest skumulowana porcja wiedzy z poszczególnych dziedzin.

Łatwo daje zauważyć się fakt, iż wykłady w formie prezentacji multimedialnych znacznie zwiększają atrakcyjność formy przekazywania wiedzy działkowcom. Dzięki temu nawet ciężkie do przyswojenia zagadnienia prawne, czy regulaminowe stają się bardziej przejrzyste. Ponadto, szkolenia przestają być traktowane jako przymus w procesie nabywania prawa użytkowna działki (jak często ma to miejsce), a zaczynają być doceniane i określane jako pożyteczne i przydatne w codziennym użytkowaniu ogrodów i uczestniczeniu w życiu ROD.

Zainteresowanie ogrodami działkowymi i użytkowaniem działek wciąż nie maleje, dlatego też ważnym jest, aby zarówno forma prowadzonych szkoleń, jak i inne formy kontaktu nowych działkowców ze Związkiem były jak najbardziej atrakcyjne, merytoryczne i zachęcały do poświęcenia im prywatnego czasu zapracowanych obecnie działkowców. Znacząco składa się to także na budowanie pozytywnego wizerunku PZD wśród osób dopiero rozpoczynających przygodę z ogrodnictwem działkowym, a co za tym idzie wśród całego społeczeństwa.

 

Maciej Aleksandrowicz

instruktor ds. ogrodniczych OZM PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio