Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkania środowiska działkowców Okręgu PZD w Lublinie rejonu zamojskiego z władzami samorządowymi w sprawie wsparcia finansowego dla rodzinnych ogrodów działkowych - 15.02.2016

Rodzinne Ogrody Działkowe Okręgu PZD w Lublinie z rejonu zamojskiego, który swoim zasięgiem obejmuje: powiat biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski oraz zamojski, poszukują różnych źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w ogrodach. Pomysłów na unowocześnienie infrastruktury ogrodowej oraz na wzbogacenie oferty zarówno dla działkowców, jak również dla lokalnej społeczności mają sporo, natomiast ich realizacja od strony finansowej przysparza sporo problemów. W związku z tym Wiceprezes Okręgu PZD w Lublinie Pani Janina Dziechciaruk wraz reprezentacją Prezesów ROD odbyła szereg spotkań z Prezydentem Miasta Zamościa, Starostami i Burmistrzami poszczególnych powiatów.

 Przeprowadzone rozmowy z władzami samorządowymi przyniosły wymierne efekty. W trakcie spotkania z Prezydentem Miasta Zamościa Andrzejem Wnukiem oraz Dyrektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej Andrzejem Olbromskim ustalono, że istnieje szansa na pozyskanie środków finansowych z budżetu Ochrony Środowiska  dla ROD w wysokości od 40.000,00 do 50.000,00. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pieniądze zostaną rozdysponowane na sfinansowanie pomp głębinowych oraz budowę studni głębinowej w ROD „im. B. Leśmiana” w Zamościu, ROD „im. Sz. Szymonowicza” w Zamościu oraz ROD „Relaks” w Zamościu. 

Z kolei Burmistrz Zwierzyńca Jan Skiba pomoże finansowo ROD „Złote Piaski” w Zwierzyńcu. Pomoc będzie polegała na doprowadzeniu wody z sieci miejskiej do ogrodu.

Ponadto w wielu przypadkach obiecano pomoc dla rodzinnych ogrodów działkowych w sytuacji, gdy w pobliżu ogrodów będą prowadzone inwestycje miejskie ze środków unijnych (linie energetyczne, sieć kanalizacyjna itp.). Taka sytuacja miała już miejsce w ROD „ im. B. Leśmiana” w Zamościu, w ten sposób przy okazji innej inwestycji miejskiej została utwardzona droga dojazdowa do ogrodu i zostało oczyszczonych 1380 m rowów melioracyjnych, podobna sytuacja zaistniała w ROD „im. Sz. Szymonowicza” w Zamościu, ROD „im. 400-lecia Miasta Biłgoraja” w Biłgoraju i ROD ”Stokrotka” w Hrubieszowie. Łączny koszt wykonanych inwestycji dla ogrodów wyniósł 20.000,00 ,w tym dla ogrodów w Zamościu 10.000,00.

Działkowcy z rejonu zamojskiego nadal mogą liczyć na pomoc o charakterze rzeczowym tj. m.in. fundowanie nagród dla zwycięskich ogrodów w różnych konkursach. Łączny koszt nagród w ubiegłym roku wyniósł 7.000,00 dla 5 ROD. 

Radni miejscy z kolei zadeklarowali pomoc Zarządom ROD w celu uzyskania wsparcia dla przedsięwzięć ogrodowych ze środków unijnych, szczególnie przy przygotowaniu prawidłowych wniosków i wyborze programu. W tym celu nawiązany zostanie kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego.

Magdalena Wójcicka

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Lublinie

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio