Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada Prezesów ROD w Częstochowie - 15.02.2016

W  dniu  12  lutego  2016  roku  w  Domu  Działkowca  ROD  „Tysiąclecia”  w  Częstochowie  odbyła  się  narada  szkoleniowa  dla  Prezesów  ROD.  Prezesa  Związku  Eugeniusza  Kondrackiego  reprezentowała  Wioletta  Zalewska,  Prezydenta  Częstochowy  Krzysztofa  Matyjaszczyka  radny  Dariusz  Kapinos.  Wśród  gości  zaproszonych  był  również Komendant  Komisariatu  Policji  Nr  5  w  Częstochowie  Adam  Pierz.  Naradzie  przewodniczył  Prezes  Okręgu  Andrzej  Wosik. W  szkoleniu  uczestniczyło   49  przedstawicieli  ROD  naszego  okręgu.

Prezes  Okręgu  Andrzej  Wosik  omówił  aktualna  sytuację  działkowców  ogrodu  i  Związku. Szczególną  uwagę  zwrócił  miedzy  innymi  na  sprawy wdrażania  w  życie  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych, statutu  i  regulaminu  ROD.  Poinformował  o  spotkaniu  z  Prezydentem  Częstochowy  Krzysztofem  Matyjaszczykiem  w  sprawie  dotacji  dla  ogrodów,  likwidacji  eternitu    oraz  gospodarki  odpadami  w  ROD. Ponadto  poruszana  była  sprawa  udziału  działkowców  w  obchodach  Dni  Częstochowy. Prezes  na podstawie  wyników  zorganizowanych  siedmiu  narad  rejonowych  zaapelował  do  Prezesów ogrodów  o  właściwe  przygotowanie  do  zebrań  sprawozdawczych  w  ROD  w  2016  roku.

Zabierając  głos  radny  Dariusz  Kapinos  w  imieniu  Prezydenta  zapewnił  o  poparciu  dla  ruchu ogrodnictwa działkowego.    Omówił  sprawy  związane  z  odbiorem odpadów  komunalnych  z  ogrodów.  Ponadto  wspomniał  o  możliwości  pozyskania  środków  finansowych  na  infrastrukturę    ogrodową  z  budżetu  gminy.  Wnioski  w tej  sprawie  należy  składać  z  rocznym  wyprzedzaniem.  Poinformował  o  możliwościach  pozyskania  środków  z  budżetu  obywatelskiego,  WFOŚ  i  funduszy  inicjatyw  lokalnych.

Komendant  V  Komisariatu  Policji  Adam  Pierz  poinformował,  że  sprawy  ogrodów  nie  są  mu  obce.  Obecnie  zgodnie z  zarządzeniem  ministra   w  Polsce  przygotowywana  jest  mapa  zagrożeń   i  dlatego  organizowane  są  spotkania  w  tej  sprawie  między  innymi  z  działkowcami.  Spotkania  te  mają  na  celu  ukierunkować  działania  policji  w  tej  sprawie. 

Sekretarz  Okręgu  Adam  Więcławik  omówił  sprawy  przygotowania,  przebiegu  i  zadań  Zarządu  ROD  po  walnym  zebraniu. Szczególna  uwagę  zwrócił  na  przygotowanie  sprawozdania  z  działalności  Zarządu  za  2015  rok  oraz  ustalenia  wysokości  opłaty  ogrodowej  na  2016  rok.

Zabierając głos  w  imieniu  Prezesa  Związku  Pani  Wioletta  Zalewska  poruszyła  miedzy  innymi  sprawy  dotacji unijnych  dla  ogrodów  oraz  inne  możliwości  pozyskiwania  środków  finansowych  na  utrzymanie  infrastruktury  ogrodowej.  Ważnąi  sprawą  było  również wdrażanie  w  życie  zapisów  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych,  Statutu  PZD   i  Regulaminu  ROD.  Wiele  miejsca  poświęciła  sprawie  budownictwa  ponadnormatywnego  i  problemowi  zamieszkiwania  na  działkach.  Wyjaśniała  również  sprawy  dotyczące  przydziału  działek  dla  dzieci   użytkownika  oraz  zmiany  użytkownika  działki  wynikające  z  nowych  przepisów  prawa.   Poinformowała  również  o   wprowadzeniu  na  stronę  internetowa  PZD  nowych  zakładek  dotyczących  środków  unijnych,  wzorów  dokumentów   do  pobrania  w  zakładce   prawa w  PZD.

Prezes  Okręgu  razem  z  przedstawicielką KR  PZD  Wiolettą  Zalewska    odpowiadali  na  pytania  Prezesów  ROD  w  sprawie  bieżącego  funkcjonowania  ogrodu,  pracy  Zarządu  ROD  i  planów  wydawniczych  Krajowej  Rady  PZD.

Na  zakończenie  Sekretarz  OZ  zaproponował  przyjecie  listu  do  Rzecznika  Praw  Obywatelskich  w  sprawie  zamieszkiwania  w  altanach  na  terenie  rodzinnych  ogrodów   działkowych. List  został  przyjęty  jednogłośnie.

Adam  Więcławik.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio