Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Informacja z posiedzenia Kolegium Prezesów ROD w Nowym Sączu - 15.02.2016

Posiedzenie Kolegium Prezesów ROD w Nowym Sączu odbyło się 8 lutego 2016 r. w świetlicy ROD "Węzła PKP" w Nowym Sączu. W pierwszej części posiedzenia przewidziano omówienie stanu prawnego gruntów użytkowanych przez ROD w Nowym Sączu, w szczególności realizacji wniosków na podstawie art. 76 ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku na terenie naszego miasta Nowego Sącza oraz planowanych inwestycji w rejonach miasta, gdzie położone są Rodzinne Ogrody Działkowe.

Na tę część posiedzenia przybyli zaproszeni goście: Krzysztof Kurzeja - Dyrektor Wydziału Geodezji i Mienia UM Joanna Małek - Z-ca Dyrektora WGM UM Dariusz Kmak - Dyrektor Wydziału Geodezji i Mienia UM

Po przywołaniu przez Przewodniczącą brzmienia art. 75 i 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku oraz podkreśleniu wagi dla ogrodów i działkowców sprawy uregulowania stanu prawnego gruntów zajmowanych przez ogrody działkowe, skierowane zostały zapytania do przybyłych gości dotyczące aktualnej sytuacji związanej z procedurą wydawania decyzji przez UM.

Przedstawiciele UM podnieśli sprawę życzliwego traktowania działkowców i ogrodów oraz właściwego załatwiania wniesionych przez ogrody PZD wniosków. Jednak zwrócili uwagę na przyczyny przeciągających się spraw:

  • stosunkowo późne wniesienie wniosków - do grudnia ubiegłego roku,
  • brak załączników dokumentujących istnienie ogrodów na danych parcelach w ostatnich 30 latach, których uzupełnianie odbywa się na bieżąco,
  • niezakończenie ustaleń dotyczących właścicieli niektórych parcel w Księgach Wieczystych (dotyczy: 3 działek ewidencyjnych ROD "Kolejarz", 3 działek w ROD "Węzła PKP", 1 działki w ROD "Szarotka" oraz o zwrot gruntu ROD „ Malwa.

Przedstawiciele UM zadeklarowali zakończenie całości prac przy założeniu prawidłowej współpracy za około 3 miesiące.

W trakcie żywej dyskusji Prezesi Zarządów ROD zapytywali o planowane inwestycje w pobliżu istniejących ogrodów. Zapewniono działkowców, że nie są przygotowywane inwestycje, które związane byłyby z likwidacją całych lub części któregokolwiek z ROD na terenie miasta.

Na zakończenie tej części posiedzenia Kolegium Prezesów ustalono, że przed każdym zebraniem sprawozdawczym w ROD nastąpi osobisty kontakt przedstawicieli zainteresowanych Zarządów ROD z WGM UM w celu uzyskania aktualnej, wiarygodnej informacji dotyczącej stanu prawnego gruntu Ogrodu.

W drugiej części posiedzenia szczegółowo przedyskutowane zostały sprawy związane z organizacją w dniu 12 marca 2016 roku imprez (we współpracy z działkowcami z Preszowa):

  • Konkursu wiedzy ogrodniczej.
  • X Turnieju tenisa stołowego działkowców w dniu 12 marca 2016 roku.

Prezesi ROD liczą na patronat OZM PZD i uczestnictwo władz w imprezie. Szczegółowy program i zaproszenie przekazane zostaną 24 lutego 2016 r.

Zojia Mróz

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio