Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Bezpieczeństwo w ROD w Okręgu Poznańskim - 15.02.2016

W czwartek 13 lutego 2016 r. w siedzibie OZ PZD w Poznaniu  odbyło się spotkanie aktywu okręgowych zarządów z Poznania, Piły i Kalisza. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Policji w osobach - Henryka Gabryelczyka i Grzegorza Sieradzkiego – którzy reprezentowali Komendę Wojewódzka Policji oraz Jerzego Woźniaka z Komendy Miejskiej Policji. Straż Miejska reprezentował zastępca komendanta Mariusz Paszczyński. Organizatorem spotkania była Komisja Bezpieczeństwa działająca przy Okręgu Poznańskim PZD.

800x600mAUTOcWHITE.jpg (800×450)

Podczas spotkania omówiono zasady współpracy  Rodzinnych Ogrodów Działkowych z przedstawicielami służb porządkowych. Prezes OZ w Poznaniu Zdzisław Śliwa przedstawił najważniejsze kwestie dotyczące problemów bezpieczeństwa, jakie pojawiają się w ogrodach. Bolączką wielu ogrodów w naszym rejonie jest brak przestrzegania prawa  w zakresie zamieszkiwania na terenie ROD oraz łamanie prawa budowlanego. Ogrody także borykają się z problemem bezdomności, gdyż altany wielokrotnie wykorzystywane są przez osoby bezdomne, szczególnie w okresie zimowym. Wielokrotnie na terenach RO dochodzi do kradzieży oraz do spalania różnego rodzaju odpadów.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa – Mariusz Zieliński przedstawił projekt Programu Ochrony i Bezpieczeństwa na Rodzinnych Ogrodach Działkowych, który zostanie następie przedłożony do akceptacji przez Prezydium OZ, a w dalszej kolejności skierowany zostanie do Prezydentów i Burmistrzów Miast w rejonie Wielkopolski Ponadto skierowano do Straży Miejskiej wniosek o zwrócenie szczególnej uwagi w sprawie śmieci na terenach przylegających do ROD, a stosowanie mandatów wobec osób, które spalają odpady na terenie działki, co może stanowić ważny środek zapobiegawczy.

Pierwszy wiceprezes OZ PZD w Kaliszu Roman Filipiak wskazywał, iż ważnym problemem są śmieci na ogrodach działkowych, wspominał również o wcześniej już inniejącym programie ramowym bezpieczeństwa na ogrodach działkowych, który funkcjonował w latach poprzednich. Prezes podkreślał, iż bardzo istotny jest udział służb porządkowych w zbliżających się walnych zebraniach na ogrodach działkowych.

Prezes Okręgowego Zarządu z Piły, Marian Praczyk odniósł się w swojej wypowiedzi do odpowiedzialności za stan ogrodu jaka spoczywa na zarządach i osobach funkcyjnych w ROD. Według niego najbardziej istotny w zapewnieniu bezpieczeństwa na ogrodach działkowych jest układ prewencyjny. W Pile ogrody działkowe bardzo cenią sobie współprace z dzielnicowymi, którzy często biorą udział w walnych zebraniach.

Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej wskazywali na konieczność inicjowania spotkań lokalnych w danym rejonie. Problem bezpieczeństwa na ogrodach działkowych jest istotny i konieczne jest tutaj współdziałanie zarządów ogrodu oraz odpowiednich służb porządkowych. Policjanci podkreślali konieczność zgłaszania wszelkich wykroczeń, do jakich dochodzi na terenie ogrodów działkowych.

Przedstawiciel Komendy Miejskiej podkreślał konieczność współpracy z zakresie bezdomnych przebywających na działkach oraz na temat stałego kontaktu z Komendantem danej komendy Rejonowej. W sytuacjach alarmowych zawsze należy dzwonić na numer telefonu 112 lub 997, to jest najszybsza droga kontaktu.

Prezesi ogrodów działkowych oraz Przewodniczący Kolegów Prezesów przedstawiali swoje dotychczasowe doświadczenia w kontaktach z służbami porządkowymi, z Policją i Strażą Miejską.

Przedstawiciel Straży Miejskiej prosił o kontakt podczas zgłaszania rożnych niebezpiecznych sytuacji na terenie ogrodu działkowego pod numerem tel. 986. W ramach działalności Straży Miejskiej działa „eko patrol”, którego pracownicy dokonują kontroli w sprawie dzikich zwierząt, odpadów składowanych w nieodpowiednim miejscu oraz ochrony środowiska. Ważny problem stanowią dziki, które bardzo często odwiedzają ogrody działkowe. Konieczny jest w tej sytuacji telefon pod wyżej wskazany numer, do danego ogrodu kierowany jest patrol, który po stwierdzeniu obecności zwierzęcia wyśle zgłoszenie do Centrum Zarządzania Kryzysowego, w którego kompetencji jest ujęcie lub przepłoszenie zwierzęcia.

Spotkanie można uznać za bardzo owocne oraz dające nadzieję na dobrą współpracę miedzy Rodzinnymi Ogrodami działkowymi, a organami porządkowymi.

AW

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio