Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Grudziądzki Budżet Obywatelski, czyli wielka szansa dla ogrodów - 12.02.2016

Budżet obywatelski to ogromna szansa na dobre i potrzebne inwestycje nie tylko dla miast, ale także i dla ogrodów działkowych. W ten sposób ogrody mogą zyskać potrzebne środki finansowe na rozwój infrastruktury ROD. Skoro bowiem samorządy niezbyt chętnie udzielają dotacji dla ROD, to działkowcy, a zarazem przecież i mieszkańcy miast mogą wziąć sprawy we własne ręce i przy odrobinie wysiłku przekonać do swoich pomysłów innych obywateli miast i miasteczek. Z takiej szansy mogą skorzystać m.in. działkowcy z Grudziądza. 

Budżet obywatelski to wyjątkowa okazja na zdecydowanie o sposobie wydatkowania części środków publicznych. Władze lokalne oddają do dyspozycji obywateli część miejskiego budżetu. Dzięki temu każdy może samodzielnie zgłaszać, a potem decydować w głosowaniu, na co te pieniądze zostaną wydane.

Stwarza to niepowtarzalną szansę dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które mogą wykorzystać sytuację i osiągnąć wyjątkowy skok cywilizacyjny i infrastrukturalny ogrodu.  Wystarczy tylko dobra koncepcja na inwestycję, która  miałaby być zrealizowana na terenie ROD i może być odpowiedzą na bieżące potrzeby działkowców.

Taki zastrzyk gotówki z budżetu obywatelskiego to ogromna szansa dla ogrodów, więc szkoda byłoby jej nie wykorzystać, ponieważ zarządy ROD i działkowcy maja niepowtarzalną szansę zdobyć wspólnymi siłami środki na cel, który wcześniej pozostawał tylko w sferze marzeń. Rzeczywistość nieraz już pokazała, że dobry pomysł, z którym związane będzie poparcie ludzi to po prostu najcenniejszy towar.

Jak ubiegać się o środki z budżetu obywatelskiego?

Aby ubiegać się o pieniądze na realizacje zadania należy złożyć odpowiedni projekt w terminie od 1 do 13 marca 2016 r.

Projekty składa się na formularzu zawierającego:

  1. Nazwę zadania.
  2. Opis zadania.
  3. Lokalizację.
  4. Prezentację zadania.
  5. Uzasadnienie.
  6. Szacowany koszt zadania.
  7. Listy poparcia. 

Zadanie musi być jednoznacznie określone jako okręgowe, czyli niewykraczające poza obręb danego okręgu, lub ogólnomiejskie, czyli realizowane w obrębie więcej niż jednego okręgu. Zadania finansowane z Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego muszą mieć charakter dostawy, usługi remontowej lub roboty budowlanej.

Każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo złożenia wniosków dotyczących 1 zadania okręgowego i 1 zadania ogólnomiejskiego.

Zadania dotyczące okręgu mogą składać wyłącznie mieszkańcy danego okręgu, którzy w roku edycji ukończyli co najmniej 16 lat. Propozycja zadania wymaga uzyskania poparcia grupy, co najmniej 10 mieszkańców danego okręgu.

Zadania ogólnomiejskie mogą składać wszyscy uprawnieni mieszkańcy, którzy w roku edycji ukończyli co najmniej 16 lat. Propozycja zadania wymaga uzyskania poparcia grupy 10 mieszkańców.

Wybór projektów

Wybór projektów w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego odbędzie się przez jawne, powszechne głosowanie, które odbędzie się w dniach: od 18 do 30 kwietnia 2016 r.

Każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo oddania głosu na 2 zadania okręgowe oraz na 1 zadanie ogólnomiejskie. Do realizacji w ramach GBO przeznaczone są w kolejności te zadania, które uzyskały największą bezwzględną ważną ilość głosów, których suma zweryfikowanej wartości mieści się w środkach przyznanych w ramach GBO dla danego okręgu, lub dla puli środków ogólnomiejskich.

W przypadku uzyskania przez więcej niż 1 zadanie takiej samej ilości głosów spełniających wymogi, których łączna wartość przekracza wyznaczony limit, przewiduje się przeprowadzenie losowania w celu wyłonienia zadania, które zostanie zrealizowane. Losowanie zostanie przeprowadzone przy obecności co najmniej 3 członków Komisji ds. oceny formalno – prawnej wniosków i zakończone będzie podpisaniem protokołu z losowania.

Więcej informacji na temat starań o środki z Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.haszgru.pl/budzetobywatelski lub otrzymacie bezpośrednio w:

- Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (ul. Wybickiego 38/40, tel. 56 69 68 690, obywatelski@grudziądz.pl)

- Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (ul. Ratuszowa 1, tel. 56 45 10 225)

- Informacji Turystycznej w Grudziądzu (ul. Rynek 3-5, tel. 56 46 123 18)

 

Zachęcamy do działań, ponieważ warto realizować swoje pomysły, a następna szansa może się już nie pojawić.

 

Dominik Matan – Inspektor ds. Inwestycji OZ PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.