Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD ws. wydawania decyzji przez władze samorządowe na podst. art. 76 Ustawy o ROD - 12.02.2016

Okręgowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców wyraża swoje głębokie zaniepokojenie opieszałością i ignorancją ze strony urzędów jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach dot. regulacji stanów prawnych gruntów na podstawie art. 76 ustawy o rod , na których położone są rodzinne ogrody działkowe  Warszawy i Mazowsza.

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców już po kilku tygodniach od dnia wejścia w życie ustawy o rod rozpoczął intensywne działania mające na celu uregulowanie sytuacji prawnej gruntów, na których funkcjonują rodzinne ogrody działkowe. W tym zakresie przygotował i złożył wnioski mające na celu wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji stwierdzającej nabycie prawa użytkowania przez PZD terenów, na których funkcjonują rodzinne ogrody działkowe. Do dnia dzisiejszego OM PZD złożył wnioski dot.  wszystkich ogrodów, które miały nieuregulowaną sytuację prawną gruntów tj. zostało przygotowanych i złożonych blisko 250 wniosków , z czego ponad 140 dotyczy ogrodów położonych na terenie m.st. Warszawy. Wnioski kierowane do starostw czy urzędów gmin w większym bądź mniejszym stopniu, ale były i są rozpatrywane. Wprawdzie pojawiają się pewne opóźnienia w wydawaniu przedmiotowych decyzji, czasami nawet kilkumiesięczne, ale można uznać, że ostateczny efekt jest zadowalający. Zupełnie odmienna sytuacja występuje  w  postępowaniach  toczących  się przed Prezydentem m.st. Warszawy. Do dnia dzisiejszego Prezydent m.st. Warszawy nie wydała ani jednej decyzji stwierdzającej nabycie prawa użytkowania przez PZD gruntów, na których funkcjonują rodzinne ogrody działkowe, natomiast  w połowie stycznia 2016r. Prezydent wydała pierwszą decyzję odmawiającą stwierdzenia nabycia prawa użytkowania. Powyższa decyzja dot. ROD „Wilga” w Warszawie, od której OZM PZD złożył odwołanie.

Ponadto należy z naciskiem  podkreślić, że gdyby nie upór OM PZD i składanie  zażaleń do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  na bezczynność Prezydent m.st. Warszawy,  zapewne  do dziś  miasto nawet nie wszczęłoby postępowań w tej sprawie! Zespół „warszawski” powołany przez Prezydent m. st. Warszawy zdaniem OZM PZD wyczerpał dotychczasową formułę. W chwili obecnej na posiedzeniach zespołu poruszane są tematy bardzo luźno powiązane z tematyką ogrodów, a sporadycznie  tematy najważniejsze dla działkowców, czyli sprawy gruntów. Warto przecież wspomnieć, że do dziś nierozwiązana została kwestia roszczeń z tzw. dekretu Bieruta, gdzie coraz częściej dawni właściciele bądź ich spadkobiercy odzyskują tereny.

W dniu 19 stycznia 2016r. Prezydent m. st. Warszawy spotkała się z działkowcami, głównie z ogrodów z kompleksu Waszyngtona. Omówiła sytuację ogrodów w Warszawie. Wskazała, że za czasów jej rządów żaden ogród nie został przez władze Warszawy zlikwidowany. Oczywiście, nie sposób się z tym nie zgodzić, jednakże nie dostrzegła, że swoimi działaniami, a raczej ich brakiem sprzyja powolnemu i systematycznemu „rozbiorowi” ogrodów w Warszawie. Nie szukając daleko, dotyczy to terenów  kompleksu przy Waszyngtona. W najbliższym czasie nastąpi wydanie nieruchomości (ok. 3 tys. metrów) na rzecz spadkobiercy, a także do dziś nierozwiązania pozostaje kwestia roszczeń spółek  Nowe Dzielnice i Projekt S.

OM PZD pragnie zauważyć, iż w dniu 19 stycznia 2016r. minęły dwa lata od dnia wejście w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Przez ten czas OM PZD wystosował wnioski dot. blisko 250 ROD o wydanie decyzji na podstawie art. 76. Obecnie sytuacja dla władz samorządowych, ale przede wszystkim dla związku jest zdecydowanie  lepsza, albowiem obecnie nie trzeba już udowadniać, czy ogród spełnia jedną z przesłanek zawartych w art. 76. Takie przywileje daje art. 75 ustawy o rod, który upoważnia władze samorządowe do wydania decyzji w każdym przypadku. Tym samym OM PZD liczy na sprawne wydawanie kolejnych decyzji w szczególności przez miasto Warszawa, albowiem OM PZD  ma dość już pustych słów i obietnic bez pokrycia, które wielokrotnie składały władze Warszawy. OM PZD  zwraca się ze stanowczym żądaniem i apelem do władz Warszawy o jak najszybsze podjęcie konkretnych działań mających na celu uregulowanie sytuacji prawnej gruntów w Warszawie. O jakże trudnej sytuacji przede wszystkim warszawskich rodzinnych ogrodów działkowych wiedzą  OM PZD, działkowcy, ale przede wszystkim władze samorządowe, którym również powinno zależeć na naprawie tego, czego nie udało się dokonać na przestrzeni minionych  lat. Tym samym OM PZD apeluje do wszystkich władz samorządowych na Mazowszu, ale przede wszystkim do władz Warszawy o pilne zajęcie się powyższym tematem i nie odkładaniem spraw na dalsze, nieokreślone jutro.

Warszawa, 29.01.2016 r.     

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio