Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenie instruktorów SSI w Krapkowicach - 11.02.2016

W dniu 9 lutego 2016 r. w ROD im. T. Kościuszki w Krapkowicach odbyło się szkolenie instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej (SSI) oraz kandydatów na instruktorów z rejonu Strzelec Opolskich. Uczestników szkolenia powitała Wiceprezes OZ PZD Teresa Strzelec, która przedstawiła wykładowców oraz program szkolenia. Program szkolenia obejmował zagadnienia prezentowane wcześniej na szkoleniu instruktorów fachowych w Kluczborku tj. ekologia na działce oraz pokaz wiosennego cięcia drzew i krzewów owocowych.

Pierwszy wykład przeprowadzony przez mgr Elżbietę Bień z Zespołu Szkół Rolniczych
im. E. Godlewskiego w Nysie dotyczył działań ekologicznych na działce. Uczestnikom zostały zaprezentowane i szeroko omówione organizmy pożyteczne jakie można spotkać na działkach. Rozpoczynając od ptaków przez ssaki, płazy, gady aż po grupy owady zapylających i drapieżnych prelegentka omówiła ich znaczenie w przyrodzie a także zwróciła uwagę słuchaczy na metody zwiększenia ich populacji w naszych ogrodach jednocześnie podkreślając jak znaczący jest pozytywny stosunek działkowców do zwierząt. Uczestnicy zostali zaznajomieni z dostępnymi preparatami biologicznymi w walce ze szkodnikami na podstawie aktualnego programu ochrony roślin.

W dalszej części szkolenia dokonano przeglądu grup roślin przeznaczonych na ściółkowanie, a także dostępnych nawozów organicznych i naturalnych wraz z ich charakterystyką i możliwością wykorzystania na działkach.  Ponadto podczas wykładu uczestnicy szkolenia dowiedzieli się  jak utrzymać glebę na działce w dobrej strukturze – omówione zostały fizykochemiczne właściwości gleby takie jak struktura, odczyn, właściwości sorpcyjne oraz  właściwości chemiczne gleby czyli skład chemiczny gleby, formy i związki występujących w niej pierwiastków. Wykład był uatrakcyjniany slajdami oraz rekwizytami.

Drugi wykład z zakresu sadownictwa przeprowadził mgr Grzegorz Karaś z PHU OGRODNIK. Pierwsza część wykładu poświęcona została omówieniu zasad cięcia i formowania drzew i krzewów owocowych, dokonano przeglądu odmian polecanych do uprawy oraz krótkiej charakteryzacji najczęściej występujących na działkach w 2015 r. chorób i szkodników i metody zwalczania.

Po wykładzie teoretycznym nastąpił pokaz praktyczny cięcia jabłoni, który był okazją do sprawdzenia swojej wiedzy przez uczestników szkolenia. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał książkę „Ekologiczna ochrona roślin na działkach” sfinansowaną ze środków Krajowej Rady PZD.

Polski Związek Działkowców – Okręg Opolski w Opolu dziękuje wszystkim uczestnikom obu szkoleń za ciepłe słowa padające w trakcie szkolenia, jak i po jego zakończeniu. Przyjemnością było gościć Państwa, móc wysłuchać interesujących wypowiedzi i obserwować zainteresowanie przedstawianymi przez prelegentów tematami. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i doświadczenie okażą się cenne i pożyteczne. Bez Państwa aktywnego udziału realizacja szkolenia nie byłaby możliwa.

Ewa Majewska
instruktor ds. ogrodnictwa OZ PZD w Opolu

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.