Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie prezesów ROD z Białej Podlaskiej z Prezydentem Miasta Dariuszem Stefaniukiem - 10.02.2016

W dniu 3 lutego 2016 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Biała Podlaska odbyło się spotkanie prezesów rodzinnych ogrodów działkowych z Białej Podlaskiej z Prezydentem Miasta Dariuszem Stefaniukiem. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: zastępca Prezydenta Adam Chodziński, Naczelnik Wydziału Komunalnego Gabriela Janicka, Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji Michał Romanowski, rzecznik prasowy Michał Trantau a przewodniczył I wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie Kazimierz Michalik.

Spotkanie rozpoczął Kazimierz Michalik krótkim wystąpieniem, w którym nawiązał do aktualnej ustawy o rod z 2013 roku. W kilku słowach wspomniał o trudnym procesie ustawodawczym, o słynnej manifestacji działkowców w Warszawie, w której uczestniczyli również licznie bialskopodlascy działkowcy. Obowiązująca ustawa o rod jest dobra dla działkowców i ogrodów. Ustawa obejmuje również samorządy, wyznaczając im obowiązki wobec związku i działkowców. W ramach jej przepisów samorządy winny wspierać działania działkowców. K. Michalik krótko scharakteryzował bialskie ogrody: jest ich 13 na terenie miasta plus 1 na terenie gminy , najstarszy ogród ma 65 lat a najmłodszy 33, długość ogrodzenia wszystkich wynosi 12 km, w wielu przypadkach pomimo prowadzonej systematycznie przez działkowców konserwacji, ogrodzenie należy już wymienić na nowe.Takie inwestycje są nie do udźwignięcia przez samych działkowców.

Kolejnym problemem części ogrodów są podtopienia oraz brak energii elektrycznej. Korzystając z okazji I wiceprezes OZ PZD podziękował za dotychczasową dobrą współpracę Związku i władzami samorządowymi naszego miasta. Należy odnotować wiele sukcesów na tej niwie: uregulowany stan prawny wszystkich ogrodów, finansowanie przez miasto doprowadzenia do granic ogrodów energii elektrycznej, współorganizowanie i finansowanie przez samorząd konkursów „ Wzorowy Ogród" , „Najpiękniejsza Działka".

Kończąc swoje wystąpienie Kazimierz Michalik przedstawił propozycję dalszej współpracy polegającą min.: na otwarciu się ogrodów na współpracę z placówkami oświatowymi, uniwersytetami trzeciego wieku. Pomoc miasta polegałaby na doinwestowaniu infrastruktury (zadaszenia, ławki, stoły,) niezbędnej do realizacji tych planów. Prezes Michalik zwrócił się z prośbą do władz miasta o możliwość podłączenia się ogrodów do projektów unijnych oraz możliwość korzystania z budżetu funduszu obywatelskiego.

Prezydent Miasta Dariusz Stefaniuk z uwagą wysłuchał wystąpienia K.Michalika po czym zadeklarował chęć współpracy z działkowcami na każdym możliwym polu, na którym istnieje możliwość działania władz miasta. Szczegółowo odniósł się do problemu rowów melioracyjnych, obiecał poparcie przy elektryfikacji, prowadzeniu inwestycji przy ogrodach takich jak parkingi, chodniki, przystanki autobusowe.

Uczestniczący w spotkaniu naczelnicy wydziałów przedstawili plany prac związanych z ogrodami na bieżący rok: Naczelnik Wydziału Komunalnego Gabriela Janicka poinformowała o przebudowie rowu melioracyjnego w obrębie ulic Bocznej i Gromadzkiej gdzie usytuowane są 3 ogrody. Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji Michał Romanowski powiedział że takie sprawy

jak ogrodzenia, wiaty, czy otwarcie ogrodów na społeczność lokalną wpisują się w założenia programu rewitalizacji, którego realizacja przewidziana jest na lata 2017-18 , warto wiec poczekać bo dofinansowanie może wynosić nawet 95% kosztów.

Prezesi zarządów ogrodów w dyskusji wyrazili akceptację pomysłu otwarcia się ogrodów dla społeczności lokalnej oraz podkreślali problem utrzymania porządku na terenach przylegających do ogrodów, zwrócili uwagę na słabą jakość części dróg dojazdowych oraz poprawę komunikacji miejskiej. Prezesi skarżyli się na brak środków finansowych na realizację zadań wynikających z prawa działkowego.

Przewodniczący K.Michalik podziękował władzom miasta za uczestnictwo w spotkaniu i zainteresowanie współpracą ze Stowarzyszeniem Ogrodowym PZD, najliczniejszym stowarzyszeniem w mieście. Pan Prezydent zaproponował termin kolejnego spotkania pod koniec maja br.

Maria Krzewicka

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio