Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli ostrowieckich ogrodów działkowych z Prezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego - 10.02.2016

W dniu 5 lutego br. odbyło się spotkanie przedstawicieli rodzinnych ogrodów działkowych z terenu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z tutejszym Prezydentem Panem Jarosławem Górczyńskim oraz Przewodniczącą Rady Miasta Panią Ireną Renduda – Dudek.

Z ramienia Okręgu Świętokrzyskiego PZD w spotkaniu wziął udział Dyrektor Biura Okręgu. Głównym tematem rozmów była kwestia wypracowania jak najlepszych form współpracy na linii Urząd Miasta – PZD, przejawiających się chociażby w możliwości finansowego wsparcia i pomocy dla rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie remontów i budowy nowej infrastruktury ogrodowej. 

Polski Związek Działkowców
Aby przywołana współpraca miała charakter wymierny, ustalono konieczność niezwłocznego powołania w Urzędzie Miasta osoby, odpowiedzialnej za kontakty z ROD. Osoba ta będzie mogła sprawnie reagować na pojawiające się problemy i zaoferować bądź zorganizować konieczną do podjęcia pomoc.

Powołanie takiej osoby jest tym bardziej zasadne i konieczne, iż do rozpatrzenia nadal pozostają złożone z art. 76 ustawy o ROD wnioski, a na dniach przedłożone zostaną kolejne, tym razem w odniesieniu do terenów ogrodów spełniających przesłankę z art. 75. Wszyscy zebrani potwierdzili życzliwość i dotychczasową pomoc jaka kierowana była dla ROD ze strony ostrowieckiego Magistratu, a szczególności obecnego Prezydenta Miasta. W poprzednich latach wspierał on środowisko polskich działkowców jako parlamentarzysta Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

Polski Związek Działkowców
Pan Prezydent zapewnił o swojej stałej sympatii w odniesieniu do ROD i stowarzyszenia ogrodowego PZD, wyrażając dalszą chęć uczestniczenia w posiedzeniach kolegium prezesów czy jubileuszach ogrodowych.

Wskazał na trudną do przeceniania rolę ogrodnictwa działkowego nie tylko dla blisko 2 tysięcy użytkowników działek na terenie Miasta ale i całej społeczności lokalnej – idea ogrodnictwa działkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim liczy sobie już ponad 70 lat.

 
Jan Stańczyk
Dyrektor Biura 
Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.