Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Cykl szkoleń w Grudziądzu - 09.02.2016

W dniach 4 i 5 lutego 2016 roku, w Ośrodku Finansowo - Księgowym odbyły się szkolenia dla prezesów zarządów rod z miasta i rejonu Grudziądza. Z uwagi na liczebność grudziądzkich ogrodów - a jest ich aż 53 - szkolenia podzielono na cztery grupy. Tematem nadrzędnym było przygotowanie i przeprowadzenie przez Zarządy ROD walnych zebrań sprawozdawczych w ogrodach, w zgodzie z przepisami wewnątrzzwiązkowymi i prawem powszechnie obowiązującym. Prowadzącym cykl szkoleń był Prezes OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD p. Piotr Gadzikowski, przy współudziale Wiceprezesa OZ – p. Mieczysława Chrapińskiego oraz członka OZ – p. Tadeusza Szyszkowskiego.

Poza głównym tematem jakim była organizacja walnych zebrań sprawozdawczych w ogrodach, poruszono również inne zagadnienia, z którymi borykają się zarządy rod. Niewątpliwie najbardziej newralgicznym tematem jest sprawa gromadzenia, segregacji oraz wywozu śmieci z ogrodów. Panowie Mieczysław Chrapiński oraz Tadeusz Szyszkowski szeroko omówili ten problem, na podstawie wiedzy uzyskanej ze spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miasta w sprawie konieczności posiadania przez ogrody pojemników na odpady w cyklu całorocznym.

Kolejnym podejmowanym tematem był problem stałego zamieszkiwania oraz ponadnormatywnego budownictwa w ogrodach. Zważywszy na to, że nie jest to co prawda zjawisko nagminne, to i tak trzeba uznawać je jako przykład skrajnego łamania prawa. Stwierdzenie przez zarząd rod takiego faktu wiąże się zatem z koniecznością wyciągania prawnych konsekwencji wobec osób dopuszczających się tego typu czynów, zgodnie z przyjętą przez OZ PZD strategią działania, zawartą w uchwale nr 2/IIINK/2015 z dnia 14.12.2015 r.
 
M. Chrapiński

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.