Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenie księgowych i członków Komisji Rewizyjnych w Płocku - 09.02.2016

6 lutego br. w ROD im. T. Kościuszki w Płocku odbyła się narada szkoleniowa księgowych obsługujących Rodzinne Ogrody Działkowe z terenu działania delegatury oraz członków Komisji rewizyjnych z tychże ogrodów.

Spotkanie otworzył i powitał wszystkich Przewodniczący delegatury Marcin Werner, następnie przedstawił prelegentów szkolenia w osobach: p. Agnieszka Bąk – wiceprezes OZM PZD w Warszawie i p. Aldona Olszewska z Ciechanowa.

12647047_1962924663931889_5053550862844220122_n

Pierwsza część szkolenia dotyczyła spraw finansowo – księgowych, tj. zasad sporządzania sprawozdań finansowych, opracowania projektów preliminarzy ROD na 2016 rok, poznania zasad rachunkowości i Zakładowego Planu Kont PZD, przedstawienie aktualnych uchwał finansowych dotyczących Funduszy występujących w PZD.

12654490_1962924203931935_485848035757332382_n

Natomiast dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Wiceprezes OZM PZD p. Agnieszki Bąk, która w dość szczegółowy sposób omówiła przepisy nowego Regulaminu Komisji Rewizyjnych PZD, zapoznała wszystkich z nowymi wzorami sprawozdań i protokołów niezbędnych do pracy członków Komisji, a także omówiła regulacje prawne wynikające z Uchwał Krajowej Rady, m.in. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ROD PZD, szczególnie zachęcając do korzystania z dotacji unijnych, lokalnych i Okręgu.

Ponadto przedstawiła rolę i miejsce Komisji Rewizyjnych w ogrodach zachęcając wszystkich do współpracy z zarządami w celu owocnej współpracy dla dobra ogrodów.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.