Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada szkoleniowa funkcyjnych w ROD z terenu Ostrołęki - 09.02.2016

4 lutego 2016 r. w Ostrołęce odbyła się narada szkoleniowa dla funkcyjnych z ROD z rejonu ostrołęckiego. Zadaniem jej było przygotowanie prezesów, sekretarzy, skarbników, księgowych i przewodniczących komisji rewizyjnych ROD do przeprowadzenia zebrań i konferencji sprawozdawczych w Ogrodach.

W pierwszej części pełniący obowiązki prezesa OZM PZD pan Grzegorz Oracz, przedstawił zebranym aktualną sytuację w PZD i OZM PZD, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okręgu pan Zbigniew Parys omówił zadania komisji rewizyjnych ROD i ich relacje z zarządami. Po części wspólnej prezesi i sekretarze ROD pod kierownictwem pana Grzegorza Oracz szczegółowo przedyskutowali sposób przeprowadzania walnych zebrań, prawidłowe podejmowanie uchwał oraz terminowe przekazywanie dokumentów do OZM PZD.

103_0684

W drugim zespole pan Zbigniew Parys omówił rolę komisji rewizyjnych w przygotowaniu i opiniowaniu materiałów na walne zebrania. Pani Lucyna Mościcka  zapoznała zebranych z dokumentami finansowymi i prawidłowym ich wypełnianiem oraz omówiła księgowanie wg nowego zakładowego planu kont. Uczestnicy zadawali wiele pytań dotyczących dotacji do inwestycji, uzupełniania składów osobowych władz ROD, planowania budżetu i inne. Wszystkie wątpliwości i problemy zostały omówione przez przedstawicieli władz Okręgu Mazowieckiego PZD.

Kierownik Biura Zamiejscowego OZM PZD w Ostrołęce

Jan Nowociński

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.