Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady szkoleniowe w okręgu pilskim - 08.02.2016

W dniu 6 lutego 2016 r. Okręgowy Zarząd PZD w Pile zorganizował i przeprowadził dwie narady szkoleniowe dla Prezesów ROD oraz Księgowych i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD okręgu pilskiego.

Głównym tematem szkolenia były zagadnienia związane ze zbliżającymi się terminami walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, a w szczególności: przygotowanie i przeprowadzenie walnych zebrań sprawozdawczych zgodnie z uchwałą i wytycznymi Prezydium Krajowej Rady PZD w tym sprawozdań merytorycznego i finansowego, planu pracy i preliminarza finansowego na rok następny oraz prowadzenia księgowości ogrodów, przygotowania projektów uchwał i in. Omówiono zadania i obowiązki Komisji Rewizyjnych ROD zgodnie z zasadami określonymi w nowym Regulaminem Komisji Rewizyjnych i wytycznych Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Obok głównego programu realizowano tematy z zakresu funduszy funkcjonujących w ROD, inwestycji i remontów w ogrodach oraz pozyskiwaniu środków finansowych na te cele, budownictwa ponadnormatywnego w ROD i in.

Tematy realizowali: Marian Praczyk Prezes OZ, Maria Fojt Wiceprezes OZ, Brunon Semrau Skarbnik OZ, Marian Ostaszewski Sekretarz OZ oraz Andrzej Kierzkowski członek Prezydium OZ.

Podczas dyskusji w sprawach prezentowanych tematów oraz spraw bieżących w ROD głos zabierali Włodzimierz Robaszewski Prezes ROD „Jastrobet” w Jastrowiu, Ryszard Rykała Prezes ROD im. Libelta w Gołańczy, Andrzej Krogulec Prezes ROD „Zalesie” w Pile, Andrzej Kraft Prezes ROD im. „Janka z Czarnkowa” w Czarnkowie, Eugeniusz Francuzik z ROD im. Broniewskiego we Wronkach, Jan Ficerman Prezes ROD „Belferek” w Pile, Czesław Wiśniewski Prezes ROD im. St. Sempołowskiej w Pile i Przewodniczący Kolegium Prezesów w Pile i Piotr Koselke Prezes ROD „Polna” w Złotowie.

KA

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio