Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z Prezydentem Bielska-Białej - 08.02.2016

Przedstawiciele PZD Okręgu Śląskiego systematycznie spotykają się z władzami miast w celu zapewnienia prawidłowej współpracy w zakresie funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Priorytetem w podejmowanych działaniach jest regulacja stanów prawnych nieruchomości, na których zlokalizowane są ROD.

Aktualnie Miasto Bielsko – Biała należy uznać za jedno z najbardziej aktywnych miast pod względem realizacji art. 76 ustawy o ROD z dnia 13.12.2013r. tj. w zakresie stwierdzenia nabycia przez PZD prawa użytkowania nieruchomości. Duża w tym zasługa Prezydenta Miasta Bielsko – Biała Pana Jacka Krywulta, który cechuje się bardzo pozytywnym stosunkiem dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych jak i samych Działkowców. Owocem tego jest 9 decyzji administracyjnych dotyczących 8 Rodzinnych Ogrodów Działkowców, na podstawie których stwierdzono nabycie prawa użytkowania do prawie 23 ha. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, przedstawiciele PZD Okręgu Śląskiego w dniu 5.02.2016r. spotkali się z Panem Prezydentem Miasta Bielska-Białej.

I Wiceprezes PZD OZ Śląskiego –Pan Jan Radoła podkreślił ogromną wagę dotychczasowej dobrej współpracy z Miastem , podziękował jednocześnie za dużą aktywność w zakresie wprowadzania w życie ustawy o ROD z dnia 13.12.2013r. Dyrektor Biura Okręgu Śląskiego Krzysztof Tekla poruszył natomiast kwestię realizacji pozostałych wniosków o  uregulowanie sytuacji prawnej terenów ROD. Prezydent Miasta wskazał, iż wnioski te będą realizowane, jednakże istnieją pewnego rodzaju przeszkody w postaci konieczności wykonywania podziałów geodezyjnych ze względu na fakt, iż ROD nie zajmują całych działek geodezyjnych. Jest to procedura długotrwała, ale przedstawiciele PZD Okręgu Śląskiego otrzymali zapewnienie, iż celem Miasta jest uregulowanie wszystkich terenów ROD, tam gdzie jest to możliwe w świetle obowiązujących zapisów ustawy o ROD. W spotkaniu uczestniczył również Kierownik Delegatury Rejonowej w Bielsku – Białej Pan Kazimierz Chmiel, który na bieżąco współpracuje z Miastem Bielsko – Biała, koordynując działania poszczególnych Zarządów ROD.

Pan Jacek Krywult wskazał, iż Miasto Bielsko – Biała na wskutek intensywnego rozwoju spotyka się z brakiem wolnych terenów. Nie oznacza to jednak ,iż planowane są duże likwidacje Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Inwestycje w mieście będą bowiem tak planowane aby ich negatywny wpływ na tereny ROD był jak najmniejszy. Oczywiście nie da się uniknąć niewielkich częściowych likwidacji ROD przede wszystkim pod inwestycje drogowe, związane głównie z poszerzaniem istniejących dróg oraz budową chodników czy ścieżek rowerowych. Poruszono również sprawę Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wolność” w Bielsku – Białej, wobec którego w okolicach 2009 – 2010 roku były zamiary jego całkowitej likwidacji. Aktualnie Miasto Bielsko – Biała nie planuje likwidacji omawianego ROD, stanowisko to może jednak ulec zmianie w zależności od sytuacji  finansowej oraz potrzeb Miasta. 

Krzysztof Tekla - Dyrektor Biura Okręgu Śląskiego

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio