Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenie instruktorów SSI w Kluczborku - 08.02.2016

W dniu 5 lutego 2016 r. w ROD im. T. Kościuszki w Kluczborku odbyło się szkolenie kandydatów na instruktorów oraz instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej (SSI) z miasta oraz okolic Kluczborka, Namysłowa, Olesna na temat działań ekologicznych na działce oraz wiosennego cięcia drzew owocowych. Uczestników szkolenia powitała Wiceprezes OZ PZD Teresa Strzelec, która przedstawiła wykładowców oraz program szkolenia.

Pierwszą część szkolenia wypełnił wykład przeprowadzony przez mgr Elżbietę Bień z Zespołu Szkół Rolniczych im. E. Godlewskiego w Nysie na temat ekologii. Podczas wykładu uczestnicy szkolenia dowiedzieli się  jak utrzymać glebę na działce w dobrej strukturze – szeroko omówione zostały fizykochemiczne właściwości gleby takie jak struktura, odczyn, właściwości sorpcyjne oraz  właściwości chemiczne gleby czyli skład chemiczny gleby, formy i związki występujących w niej pierwiastków.


W dalszej części uczestnikom zostały przedstawione grupy roślin przeznaczonych na nawozy zielone wraz z ich charakterystyką i możliwością zastosowania na działkach oraz dokonano przeglądu organizmów pożytecznych na działkach ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody zwiększenia ich populacji w naszych ogrodach. Wykład był uatrakcyjniany slajdami oraz rekwizytami, przez co stał się bardzo dostępny w odbiorze i na pewno zaowocuje w pracy SSI.

Drugą część szkolenia w części teoretycznej i praktycznej poprowadził  mgr Grzegorz Karaś
z PHU OGRODNIK. W swoim wystąpieniu przekazał uczestnikom szkolenia wiedzę na temat cięcia
i formowania drzew, oraz w jakim czasie należy to wykonywać i dla jakiego rodzaju drzewa lub krzewu. Po wykładach teoretycznych nastąpił pokaz praktyczny cięcia i  formowania korony drzew, który był okazją do sprawdzenia swojej wiedzy przez uczestników szkolenia.

Po zadawanych pytaniach przez słuchaczy należy stwierdzić, że jest ogromne zainteresowanie takimi szkoleniami. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał książkę „Ekologiczna ochrona roślin na działkach” sfinansowaną ze środków Krajowej Rady PZD.

Ewa Majewska
instruktor ds ogrodnictwa OZ PZD w Opolu

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.