Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Konsultacje społeczne w celu pozyskania i zdiagnozowania stanu bezpieczeństwa w okręgu gorzowskim - 08.02.2016

5 lutego 2016 odbyły się konsultacje społeczne, które mają na celu pozyskanie informacji i zdiagnozowanie stanu bezpieczeństwa na terenie osiedla Zawarcie i Zakanale. Na tym terenie są także umiejscowione Ogrody Działkowe naszego Okręgu.

Na zaproszenie Komendanta II Komisariatu Policji w konsultacjach z ramienia Okręgowego Zarządu PZD w Gorzowie Wlkp. udział wzięli prezes OZ Piotr Wilms oraz członek OZ Robert Kowalski.

Konsultacje odbywają się zgodnie z koncepcją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Są ważnym elementem w prowadzonych pracach nad wdrożeniem „Mapy Zagrożeń”, która pozwoli na rzetelne i czytelne przedstawienie społeczności lokalnej skali i rodzaju zagrożeń, a także wpłynie na efektywną realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa lokalnego.

Powodzenie projektu wymaga wkładu instytucji i podmiotów współodpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz działających w zakresie zapobiegania przestępczości.

PW

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.