Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenia ogrodowych Komisji Rewizyjnych w okręgu podkarpackim - 08.02.2016

Podkarpacka Okręgowa Komisja Rewizyjna zaplanowała w roku 2016 cykl czterech szkoleń dla ogrodowych Komisji Rewizyjnych w Okręgu Podkarpackim.

Pierwsze szkolenie odbyło się w dniu 18 stycznia w Sanoku. Wzięli  w nim udział przewodniczący ogrodowych Komisji Rewizyjnych oraz Prezesi ROD z terenu miasta Sanoka oraz najbliższych okolic.

W dniu 3 lutego 2016 r. w siedzibie Okręgu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie odbyło się kolejne szkolenie dla przewodniczących ogrodowych Komisji Rewizyjnych z terenu miasta Rzeszowa i obsługiwanych przez Biuro Okręgu Podkarpackiego.

Podczas narady szkoleniowej omówiono sprawy związane  z prawidłowym prowadzeniem i rozliczaniem inwestycji w ogrodach, gospodarką finansowo-księgową w ROD, właściwym przygotowaniem dokumentów, prowadzeniem i przebiegiem walnych zebrań sprawozdawczych w ogrodach, Statutem PZD, Regulaminem ROD oraz uchwałami systemowymi obowiązującymi w PZD.

Głównym tematem szkoleń było omówienie nowego Regulaminu Komisji Rewizyjnych. Przewodniczący Komisji otrzymali wytyczne opracowane przez Podkarpacką Okręgową Komisję Rewizyjną dotyczące przeprowadzania kontroli w ROD. Szczegółowo przedstawione zostały zasady badania działalności Zarządów ROD w zakresie merytorycznym, formalno-prawnym, organizacyjnym, gospodarczym, dokumentacji i ewidencji działkowców, zabezpieczenia mienia ROD, finansowym, jak również postępowania pokontrolnego. 
W trakcie szkoleń poruszono również zagadnienia związane z prawidłowym wykonaniem bilansu ROD za 2015 rok oraz preliminarzy finansowych na 2016 rok. W celu ujednolicenia dokumentacji przekazano Przewodniczącym Komisji wzory obowiązujących protokołów i sprawozdań, przyjęte przez Krajową Komisję Rewizyjną Uchwałą nr 8/III/2015 z dnia 12.11.2015 r.
 
Alicja Paterek
 
Przewodnicząca Podkarpackiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio