Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Kolegium Prezesów w Żaganiu - 05.02.2016

W dniu 4.02.2016 roku na terenie ROD „Zacisze” w Żaganiu odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu miasta Żagania. W posiedzeniu udział wzięli; Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze Pan Marian Pasiński oraz Pan Zbigniew Tarwacki Inspektor ds. inwestycji OZ. Zebranych powitał i jednocześnie posiedzeniu przewodniczył Prezes Kolegium Prezesów Karol Wojtysiak.

Prezes OZ Pan Marian Pasiński zapoznał zebranych z działaniami OZ w roku 2015, oraz nakreślił najważniejsze kierunki działania w 2016 roku wynikające z Uchwał XII Krajowego Zjazdu Delegatów, jak i VIII Okręgowego  Zjazdu Delegatów PZD, Ustawy o ROD, Statutu PZD i regulaminu ROD. Na podstawie powyższych uchwał przyjęto między innymi takie zadania do realizacji jak;
  • propagowanie dorobku XII Krajowego Zjazdu Delegatów, oraz VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów,
  • przeprowadzenie kampanii sprawozdawczej w ROD,
  • pozyskiwanie środków z Funduszy Unijnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i    Gospodarki Wodnej oraz funduszy samorządowych (projekty budżetów obywatelskich),
  • wzmożenie działań Zarządów nad ustawową rolą działek (budownictwo ponadnormatywne, zamieszkiwanie i zameldowanie na działkach)
  • poprawa stanu zagospodarowania ROD i działek poprzez organizowanie przeglądów, szkoleń, konkursów itp.
  • promowanie idei ogrodnictwa działkowego – dorobku Związku, OZ  i Zarządów ROD w środkach masowego przekazu.
Pan Zbigniew Tarwacki omówił zagadnienia z zakresu prowadzenia remontów i inwestycji w ROD oraz co się z tym wiąże źródeł ich finansowania.

W związku z przedstawionymi zagadnieniami wywiązała się ciekawa i interesująca dyskusja, gdyż przedstawione zagadnienia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony prezesów. Padały również pytania, na które udzielono wyczerpujących odpowiedzi.

Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze takiej jaka panuje w ogrodach żagańskich co stwierdzono na zakończenie.

Karol Wojtysiak

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio