Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja ze spotkania działkowców z przedstawicielami Związku Międzygminnego „PRGOK" w Pile - 04.02.2016

W dniu 29 stycznia 2016 r. na wniosek działkowców, w siedzibie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile, odbyło się spotkanie poświęcone zasadom gromadzenia i usuwania odpadów z terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, położonych na terenie działania Związku.

W spotkaniu udział wzięli Przewodniczący Związku Pan Zygmunt Jasiecki, Zastępca Przewodniczącego Pani Małgorzata Sypuła. Delegację działkowców reprezentowali: Marian Praczyk – Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile, Marian Ostaszewski – Sekretarz OZ, Czesław Wiśniewski – Prezes ROD im. Sempołowskiej w Pile, Tadeusz Truty – Prezes ROD im. Wł. Sikorskiego w Pile, Ryszard Grzelak – Prezes ROD Malwa w Pile oraz Stefan Gawrych – Prezes ROD im. Huty Szkła Ujście w Ujściu.

Wprowadzając do dyskusji Marian Praczyk – Prezes OZ przekazał informację przedstawicielom Związku o niepokojach działkowców związanych ze znacznym wzrostem kosztów wywozu odpadów z terenu działek. Prezesi ogrodów wskazali na niesprawiedliwy system ponoszenia przez nich podwójnych kosztów za odpady. Obciążani są za odpady powstające w miejscach ich zamieszkania oraz dodatkowo za wytwarzane na działkach. W ich ocenie są to te same odpady za które płacą dwukrotnie. Zwrócono również uwagę na trudności i koszty związane z usuwaniem gałęzi i innych odpadów roślinnych, które nie mogą być kompostowane. Ustosunkowując się do wypowiedzi działkowców przedstawiciele Związku poinformowali działkowców o nowych zasadach odpłatności za wywóz odpadów w 2016 r. Będą pobierane opłaty za gromadzenie i wywóz odpadów selektywnych tj. plastiku, papieru, szkła i makulatury. Opłaty za odpady komunalne segregowane pozostają bez zmian. Wzrastają natomiast ceny wywozu odpadów komunalnych zmieszanych o 50%. Uzgodniono, że Związek przekaże dla działkowców ulotki z informacja o zasadach gromadzenia i usuwania odpadów. Przedstawiciele Związku zadeklarowali gotowość wzięcia udziału w walnych Zebraniach ROD i osobistego poinformowania o przyczynach wprowadzonych podwyżek. Wspólnie ustalono zasady wywozu odpadów komunalnych wielkogabarytowych. Działkowcy będą dodatkowo informowali Związek o miejscu zgromadzenia odpadów w terminach ustalonych przez Związek. Pod koniec bieżącego roku na wspólnym spotkaniu dokonana zostanie ocena funkcjonowania systemu wywozu odpadów i ewentualnego wypracowania nowych zasad w 2017 r.

Spotkanie przebiegało atmosferze wzajemnego zrozumienia.

Tadeusz Truty – Sekretarz Kolegium Prezesów ROD Powiatu Pilskiego.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.