Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie Prezesów ROD w Siemianowicach Śląskich z władzami Miasta - 03.02.2016

W dniu 27 stycznia w Urzędzie Miejskim w Siemianowicach Śląskich odbyła się narada Prezesów ROD położonych na terenie Miasta z przedstawicielami samorządu miejskiego. Spotkanie prowadziła p. Agnieszka Gładysz – Sekretarz Miasta, która na wstępie przywitała wszystkich gości i przedstawiła tematy zebrania.  

Z uwagi, że dotyczyły one także spraw związanych z regulacją stanu prawnego gruntów ROD w naradzie wzięli udział także przedstawiciele Okręgu Śląskiego: p. Krzysztof Tekla – Dyrektor Biura, p. Mateusz Macianty – St. Inspektor ds. terenowo – prawnych oraz p. Józef Łęczycki – Koordynator ROD z terenu Katowic, Mysłowic oraz Siemianowic Śląskich.  Na wstępie przedstawiono aktualne działania podejmowane w związku z realizacją art. 76 ustawy o ROD oraz omówiono problemy jakie się z nimi wiążą. Pani Sekretarz zapewniła, że Miasto będzie wyjaśniać wszystkie wątpliwości oraz zadeklarowała, że w pokryje wszelkie koszty związane z prowadzoną regulacją, w tym ewentualne koszty podziałów geodezyjnych w przypadku tych ROD, które nie zajmują działek geodezyjnych w całości. Przedstawiciele PZD zapewnili, że cały czas służą pomocą i wiedzą na temat ROD oraz, że będą podejmowane dalsze działania regulacji w związku z art. 75 ustawy o ROD.

W naradzie uczestniczyli także przedstawiciele ogrodu działkowego niezrzeszonego w PZD. Obecnie Okręg Śląski czyni starania aby ogród ten stał się ogrodem w rozumieniu przepisów ustawy o ROD i został włączony do struktur PZD. Ze swojej strony Miasto zapewniło w tym roku środki na doprowadzenie do ogrodu przyłącza wody i prądu. Wyjaśniana jest także kwestia ustanowienia na rzecz PZD nieodpłatnego tytułu prawnego do jego gruntów.

W trakcie narady Prezesi ROD zadawali pytania m.in. dotyczące przeznaczenia ROD w planie zagospodarowania przestrzennego oraz roszczeń do terenów ROD na które odpowiedzi udzielali samorządowcy oraz przedstawiciele PZD.

Mateusz Macianty – St. Insp. ds. terenowo – prawnych     

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.