Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Konferencja szkoleniowa aktywu działkowego rejonu iławskiego w Okręgu Warmińsko-Mazurskim - 02.02.2016

W wypełnionej sali szkoleniowej na ogrodzie ROD "Grządka" w Iławie w dniu 30.01.2016 r. odbyło się spotkanie aktywu działkowego, na którym to szeroko omówiono zakres działań w Okręgu w zakresie poprawy zagospodarowania ogrodów i podniesienia na wyższy poziom upraw warzyw i owoców.           

DSC00272 - 1

Głównym celem spotkania, jak zaznaczył Wiceprezes OZ Jan Kamieński, było realizacja programu "Unowocześnienie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wiek".

W spotkaniu tym wiceprezes OZ, omówił sprawy takie jak: przygotowanie zarządów ogrodów do przeprowadzenia walnych zebrań działkowców, unowocześnianie infrastruktury w ogrodach, prowadzone działania wspólnego z władzami miasta, w celu zmniejszania zjawiska budowy altan ponadnormatywnych oraz zamieszkiwania w nich. Dużo uwag zebrani poświęcił pozyskiwania środków finansowych na dofinansowywanie realizacji podjętych uchwał Walnych Zebrań Działkowców odnośnie poprawy gospodarki wodnej w ogrodach, czy modernizację sieci energetycznej.

Wiceprezes OZ, a jednocześnie Prezes Kolegium Prezesów Ogrodów Działkowych Rejonu Iławskiego, poinformował zebranych ze w tegorocznym Budżecie Miasta Iławy znalazła się znaczna kwota na poprawę infrastruktury ogrodowej w ogrodach iławskich. Kwota ta w zależności od rodzaju inwestycji zostanie przez Kolegium rozdzielona ogrodom.

Obecni na spotkaniu Przewodniczący Okręgowych Komisji Modernizacyjne Stefan Jackiewicz i Oświatowej Stefan Opaliński, omówili szeroko progami istniejące W OZ Warmińsko –Mazurskim odnośnie poprawy zagospodarowania działek oraz omówiono szeroką współpracę Prezesów Ogrodów z instruktorami w ogrodach, w kierunku poprawy upraw ogrodowych, ochrony środowiska naturalnego i przestrzegania Regulaminu w ROD.

Wiceprezes OZ omówił również sposoby możliwości pozyskania przez ogrody wsparcia finansowego: Urzędu Miasta, OZ PZD, KR PZD i ze środków unijnych.

Ustalono, że tego typu spotkania organizowane, będą cyklicznie w zależności od potrzeb w ogrodach a szczególnie po odbyciu Walnych Zebrań Działkowców w ogrodach.

Jan Kamiński
Wiceprezes Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.