Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Okręg Świętokrzyski PZD na debacie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach - 02.02.2016

W dniu 29 stycznia br. na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji przedstawiciele Okręgu Świętokrzyskiego PZD wzięli udział w debacie na temat: „Krajowa Mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce jako element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym”.

Na wstępie Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach przedstawił różnego typu zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w województwie na przestrzeni ostatnich pięciu lat z podziałem na poszczególne powiaty. Stwierdził, że zmniejszyła się ilość wypadków drogowych, kradzieży, przemocy w szkołach, handlu narkotykami z jednoczesnym zwiększeniem się bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą. W kwestiach tych wypowiadali się przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego – wicewojewoda świętokrzyski, kurator oświaty, przedstawiciele inspekcji drogowej, sanitarnej oraz uczelni w regionie.

W debacie z ramienia Okręgu udział wzięli – Prezes Edward Galus i Wiceprezes Wiesław Kamiński, który jest jednocześnie Przewodniczącym Okręgowej Komisji d.s. Bezpieczeństwa w ogrodach działkowych. Edward Galus na wstępie podziękował za zaproszenie na debatę – świadczy to, że bezpieczeństwo działkowców jest ważnym jej elementem. Wymienił zagrożenia, jakie obecnie występują w ogrodach: włamania do altan, kradzieże i dewastacje, podpalenia, problem zamieszkiwania w ROD – sprawa choć marginalna w okręgu świętokrzyskim, to jednak warta zasygnalizowania i naświetlenia. Podkreślił, że istnieją kontakty między niektórymi  posterunkami policji, dzielnicowymi a zarządami ogrodów których rejon obejmują i zaapelował o częstsze patrole na terenie ogrodów i ściślejszą współpracę w tym zakresie.

Na zakończenie spotkania Komendant Wojewódzki Policji stwierdził, że debata przyczyniła się do uszczegółowienia problemów bezpieczeństwa na terenie województwa, a przedstawione zagrożenia będą wprowadzone do krajowej mapy zagrożeń. Wyraził także nadzieję, że debaty na temat bezpieczeństwa społeczności w województwie świętokrzyskim przyjmą charakter cykliczny.

 

Edward Galus

Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.