Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie Kolegium Prezesów w Lubsku - 01.02.2016

W dniu 28 stycznia 2016 r., w Miejskim Domu Kultury w Lubsku odbyło się zebranie kolegium prezesów zarządów ROD z rejonu Lubska oraz Jasienia z udziałem Prezesa OZ PZD, pana Marian Pasiński oraz pracownika działu inwestycji.

Prezes OZ omówił najważniejsze zadania do realizacji przez rodzinne ogrody działkowe i Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze wynikające z uchwał XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD i VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD.

Omawiano głównie wytyczne do  przeprowadzenia w tym roku walnych zebrań sprawozdawczych, w odniesieniu do nowych przepisów w PZD. Prezes Marian Pasiński w szczegółach omawiał procedurę przeprowadzenia Walnych Zebrań, które w niektórych wypadkach tj. z uwagi na potrzebę dokooptowania nowych członków zarządów ogrodów mogą mieć charakter Walnych Zebrań Sprawozdawczo - Wyborczych.

W kontekście aktualnych przepisów i wytycznych w PZD, omawiano także zagadnienia z zakresu prowadzenia inwestycji i remontów w ogrodach oraz źródeł ich finansowania.

Omówiono także temat dotyczące występowania altan ponadnormatywnych w ogrodach w odniesieniu do przepisów PZD i Prawa Budowlanego, problematykę zamieszkiwania na działkach, wytyczne w sprawie występowania azbestu w ogrodach i obowiązek jego usuwania przez ogrody.

Pan Prezes, Marian Pasiński przedstawił kierunki rozwoju i unowocześniania rodzinnych ogrodów działkowych, w tym wprowadzenie jednolitego, komputerowego programu finansowo - księgowego do obsługi ROD.

Przedstawiona tematyka wzbudziła duże zainteresowanie ze strony prezesów. Były zapytania, na które udzielano wyczerpujących odpowiedzi. Całe spotkanie odbyło się w merytorycznej i ciepłej atmosferze.

Inspektor ds. Inwestycji – Zbigniew Tarwacki

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.